nieuws

projectGezamenlijk 3D modellerenhoudt concept overeind

bouwbreed Premium

Dankzij een integraal ontwerp, voorbereiding in bouwteam en gezamenlijk 3D modelleren bleek de complexe constructie van het atrium van scholengemeenschap De Driemark in Winterswijk financieel haalbaar. Ondanks een bezuinigingsslag van de gemeente halverwege de besteksfase bleef het concept overeind.

Teneinde de beganegrondvloer te vrijwaren van kolommen, creëerde de architect tussen de gebogen noord- en zuidvleugel van het schoolgebouw een soort hangende basket. Deze ultieme ambitie werd uiteindelijk niet bereikt, maar het bouwteam heeft het concept van de ontwerper zoveel mogelijk overeind weten te houden.

Op twee locaties is een vakwerkspant aangebracht, zodat de onderliggende theaterzaal annex auditorium en de entreeruimte vrij zijn van kolommen. Het zes bouwlagen tellende bouwvolume wordt onder de randen van de verdiepingsvloeren ondersteund door kolommen. Voldoende stramienruimte blijft over (6,5 bij 7,20 meter) om te schuiven met de inrichting; een zeer belangrijke voorwaarde voor de snel veranderende onderwijswereld.

Al voorjaar 2009 wordt een begin gemaakt met het bouwkundige, constructieve, en installatietechnische ontwerp. Constructeur Bartels, W-installateur Wolter en Dros en bouwcombinatie WBC/WAM en Van Duren modelleren het ontwerp van architect BDP.Khandekar in 3D. Zij maken geen gebruik van een BIM, maar door integraal te ontwerpen worden mogelijke conflicten tussen installaties en bouwkundige elementen al vroegtijdig getackeld. “Met Revit kun je maatkundige en bouwkundige hindernissen al in het ontwerpstadium oplossen, zodat niemand daar in de uitvoeringsfase op terug hoeft te komen”, zegt projectleider Jan Weernink namens Bartels.

De basket hangt tussen de gebogen noord -en zuidvleugel. Loopbruggen tussen beide vleugels verankeren deze cocon. Op de verdiepingsvloeren bestaat de staalconstructie van de basket uit een combinatie van geïntegreerde liggers en I-profielen. De spanten, samengesteld uit I-profielen met op vloerniveau een ligger HE-300B, overspannen een vrije ruimte van circa 16 meter.

Omdat de opdrachtgever – de gemeente Winterswijk – halverwege de besteksfase forse bezuinigingen moet doorvoeren, piekert het bouwteam zich suf op besparingen. Daardoor duurt het ontwerpproces van de basket vrij lang. Er wordt onder meer bespaard op de dimensionering van de stalen spanten door ze te ondersteunen met een ‘weefsel’ van trekschoren. Samen met de architect bepaalt Bartels de plaats van de I-profielen. “Die positionering heeft veel engineering gevergd. Je moet de schoorstaven zoveel mogelijk vlak langs wanden van de gebruiksruimten leggen, anders kunnen de ruimten onvoldoende worden benut”, legt Weernink uit.

Een andere besparing levert de manier van omgaan met de geluidsisolatie. De gemeente accepteerde een lagere waarde voor de contactgeluidisolatieindex (Ico) waardoor het mogelijk werd de kanaalplaat dunner uit te voeren. “Dat conflicteert niet met het Bouwbesluit. Vergelijkbare referentieprojecten tonen aan dat deze lagere waarde een acceptabel niveau van contactgeluid oplevert”.

Stempelkrachten

De montage van de constructie van de basket gaat gepaard met hoge stempelkrachten in verband met het gewicht van drie verdiepingsvloeren, geen gesneden koek voor de aannemer. “Via detailberekeningen en 3D-tekeningen hebben we de aannemer tot in detail laten zien hoe de krachtwerking zich in dit gebouw gedraagt. Door de ovale trechtervorm van de basket wijkt de constructie in twee richtingen naar binnen toe. Dat is een complicerende factor.”

Het atriumdak bestaat uit gebogen gelamineerde houten liggers die via een glijverbinding op stalen oplegschoenen verankerd zijn met de eveneens gebogen stalen spanten van de zuidvleugel. De glijverbinding heeft een tolerantie van 10 à 15 millimeter die bepaald is door de dilatatie in het gebouw. De ‘ribspanten’ steunen aan de andere zijde af op het dak van de noordvleugel dat is afgewerkt met een transparante kap van kunststof platen.

Projectgegevens

Opdrachtgever: Gemeente Winterswijk en OSG de Driemark

Bouwmanagement: Kleissen en Partners

Architect: BDP Khandekar

Bouwkundig

aannemer: Bouwcombinatie WBC/WAM en Van Duren

Hoofdconstructeur: Bartels

W-installaties: Wolter en Dros

E-installaties: Croon

Installatie-adviseur: Enervisie

Bvo schoolgebouw: 12.000 vierkante meter

Bvo sporthal: 8000 vierkante meter

Taakstellend budget gemeente: 25 miljoen euro

Reageer op dit artikel