nieuws

Proef met Blue Energy krijgt toch kans op Afsluitdijk

bouwbreed Premium

-De proef op de Afsluitdijk met Blue Energy is weer een stapje dichterbij. Het Friese college van Gedeputeerde Staten steekt 1,6 miljoen euro in cofinanciering van het project.

Blue Energy is duurzame energie die gewonnen wordt door het mengen van zoet en zout water. Proeven moeten uitwijzen wat we precies met Blue Energy kunnen. Het bedrijf Red Stack heeft subsidie aangevraagd voor zo’n proef op de Afsluitdijk.

De Afsluitdijk is een logische plek voor deze proef. Hier stroomt het zoete IJsselmeerwater de zoute Waddenzee in. Door dat water te mengen kun je met speciale technieken elektriciteit winnen. Het technologisch top- Instituut voor watertechnologie Wetsus in Leeuwarden ondersteunt de proef met specialistische kennis. Ook andere partners van Red Stack maken zich hard voor Blue Energy.

Blue Energy is voor de provincie een mooie kans op een nieuwe duurzame energiebron. Daarnaast levert het kans op werk op. Verder past het prima bij de ambitie van de provincie om op termijn niet meer afhankelijk te zijn van brandstoffen zoals olie en gas.

De proef op de Afsluitdijk maakt ook deel uit van het coalitieakkoord. “Het zou voor Friesland prachtig zijn als deze energie van de grond komt. Zo wordt Friesland samen met Leeuwarden het wereldwijde voorbeeld van het succesvol toepassen van watertechnologie”, aldus gedeputeerde Hans Konst.

Reageer op dit artikel