nieuws

Orderportefeuilles infrasector in glij vlucht

bouwbreed Premium

De orderportefeuilles in de sector infra zijn geslonken tot een werkvoorraad van 6,1 maanden. In mei konden de hoofdaannemers nog bijna zeven maanden vooruit.

Uit de maandelijkse conjunctuurmeting van het Economisch Instituut voor de Bouw onder ruim 400 hoofdaannemers blijkt dat sedert het voorjaar het werk in de grond-, water- en wegenbouw afkalft. De wegenbouwers hebben nog voor 5,3 maanden werk op de plank liggen. De bedrijvigheid bij de aanleg van wegen bevindt zich nog steeds op een hoog niveau. Een groep van 10 procent ziet de werkdruk zelfs toenemen. Aan de andere kant registreert het EIB 15 procent wegenbouwers met minder werk.

De verschillen in de wegenbouw zijn opmerkelijk groot. Voor een op de drie bedrijven geldt dat het onderhanden werk alleen nog maar toeneemt. Daarentegen ziet een vijfde de werkvoorraad krimpen. In de bedrijfstak klaagt 22 procent over stagnatie ten gevolge van een gebrek aan opdrachten.

In de grond- en waterbouw is de werkvoorraad afgelopen half jaar met 0,8 maand verminderd tot 7 maanden. Een kwart van de bedrijven heeft last van uitval door een gebrek aan projecten. Zeven op de tien aannemers werken echter stug door en laten hier en daar zelfs groei zien. De prijzen vertonen een stijgende tendens.

De woningbouw staat duidelijk in het teken van krimp. Twee op de vijf hoofdaannemers melden een afname van de hoeveelheid onderhanden werk. De bedrijvigheid neemt bij een derde van de bedrijven af en voert dan dikwijls tot stagnatie. Voor 20 procent van de ondernemingen is duidelijk dat opnieuw personeel zal moeten afvloeien.

De zwaarste omstandigheden trotseren de utiliteitsbouwers. Meer dan in welke andere sector ook, bij 42 procent van de bedrijven, neemt de werkvoorraad af. Vooral in de kantorenbouw is bijna geen droog brood meer te verdienen.

Reageer op dit artikel