nieuws

Op de bres voor het technisch onderwijs op vmbo-niveau

bouwbreed Premium

De voorzitter van MKB-Nederland, Hans Biesheuvel, heeft gisteren bij de Tweede Kamercommissie voor Onderwijs de noodklok geluid voor het technisch vmbo. Dat is hard nodig, want het aantal leerlingen daalt dramatisch en op sommige scholen dreigt complete sluiting van de technische afdelingen. Voor de ontwikkeling van de technische installatiebranche is dit een grote bedreiging.

De komende jaren verwacht de installatiebranche steeds meer vraag naar goed geschoold technisch personeel. Dat komt niet alleen door het vertrek van grote aantallen werknemers die met pensioen gaan, maar ook door het toenemend belang van installatietechniek in de maatschappij. Als gevolg van ontwikkelingen als verduurzaming, energiebesparing en langer zelfstandig wonen ligt er een enorme opgave voor de branche. Die kan alleen worden waargemaakt als er voldoende jonge mensen zijn die kiezen voor een baan in de techniek.

Voor de leden van Uneto-VNI is de instroom dan ook een van de grootste zorgen. Daarom is de vereniging mede-initiatiefnemer van het manifest ‘Toekomst technisch vmbo’. In dit manifest wordt een aantal concrete voorstellen gedaan om het tij te keren. Voorlichting moet ervoor zorgen dat ouders en kinderen in het basisonderwijs een beter beeld krijgen van het perspectief van een technische beroepsopleiding. Aandacht voor techniek in het basisonderwijs en het toetsen van praktische vaardigheden bij de Cito-toets kunnen daarbij helpen. Ook op het vmbo zelf zijn veranderingen nodig. Zo zou het tekort aan docenten techniek kunnen worden verlicht door docenten die een vaste baan in het bedrijfsleven combineren met het lesgeven op een vmbo-school.

Het roer moet om. Het is niet zinvol om onze jongeren massaal op te leiden voor studies als vrijetijdsmanagement, waarin straks geen droog brood te verdienen is, terwijl in de installatiebranche binnenkort 15.000 vacatures onvervuld blijven en de carrièreperspectieven uitstekend zijn.

In de installatiebranche draait alles om mensen. Om precies te zijn: om mensen met kennis. De uitdagingen waar we de komende jaren voor staan, zoals het terugdringen van de CO2 -uitstoot, een vergrijzende bevolking en de mobiliteitsproblematiek kunnen we alleen het hoofd bieden als we beschikken over voldoende gekwalificeerde medewerkers. Want installatiewerk is en blijft mensenwerk.

Voorzitter Uneto-VNI

Zoetermeer

Reageer op dit artikel