nieuws

Norm parkeergarages sluitaan op huidig wagenpark

bouwbreed Premium

Het herziene normontwerp voor parkeergarages sluit beter aan op de huidige inzichten ten aanzien van comfort en veiligheid, maar ook op het formaat van het huidige wagenpark. Een opvallende wijziging betreft de maatvoering van de parkeervakken.

Met het nieuwe normontwerp van NEN 2443 ‘Parkeren en stallen van personenauto’s op terreinen en in garages’ is een belangrijke stap gezet naar de definitieve aanpassing die medio 2012 beschikbaar komt. De NEN beschrijft de functionele en prestatie-eisen die gesteld worden aan parkeerterreinen, stallinggarages, niet openbare en openbare parkeergarages. De norm is bedoeld als toetsingskader en niet als Programma van Eisen. De herziene versie sluit beter aan op de huidige inzichten aangaande comfort en veiligheid en op het formaat van het huidige wagenpark.

Een opvallende wijziging is de maatvoering van de (ontwerp)voertuigen. Omdat deze de afgelopen jaren aanzienlijk breder is geworden, moet ook het parkeervak breder worden. De plaats van de kolommen tussen de parkeervakken, wordt in de herziene norm niet veranderd, maar wel duidelijker aangegeven en uitgebreid.

Hellingspercentage

De herziene norm brengt daarnaast meer duidelijkheid over de breedte van rijbanen, parkeerwegen en hellingbanen. Omdat de aanbevolen hellingspercentages in de praktijk vaak voor verwarring zorgden worden in de nieuwe norm slechts maximale hellingspercentages voor de drie typen garages opgenomen. Voor hellingen steiler dan 14 procent blijft een overgangshelling noodzakelijk.

Reageer op dit artikel