nieuws

Noord-Holland in ban van het nieuwe bouwen

bouwbreed

De provincie Noord-Holland is twee kennisnetwerken over het ‘het nieuwe bouwen’ rijker.

Eind november zal het kennisplatform BouwenNH2.0 het licht zien. Het netwerk is bedoeld voor Noord-Hollandse bouwondernemers en opdrachtgevers die hun kennis en ervaringen over het nieuwe bouwen, willen uitwisselen. Bijna gelijktijdig heeft een groep van zes Noord-Hollandse bouwers met veel ervaring met ketensamenwerking besloten om een kennisnetwerk op te zetten waarmee ze zich willen onderscheiden van andere bouwers.

Het eerstgenoemde netwerk zal op 29 november van zich laten spreken tijdens een door Woonwaard georganiseerd symposium over ketensamenwerking. Het netwerk is opgezet door Ton Borst (Bot Bouw), Cor van Vliet (Mulder Obdam) en Ferry van Wilgenburg (woningcorporatie Woonwaard). “De initiatiefnemers zijn op persoonlijke titel betrokken bij het netwerk. Er zit geen commercieel motief achter”, licht Van Wilgenburg toe. Het netwerk voor bouwpartijen in Noord-Holland is heel laagdrempelig. Ook eenpitters zijn volgens Van Wilgenburg welkom.

Bedrijven kunnen bijvoorbeeld van elkaar leren hoe ze hun bedrijfsvoering kunnen verbeteren. “Daar hebben ze niet allerlei adviesbureaus, zoals KPMG en Deloitte, voor nodig. Met alle respect voor deze bureaus, maar het is onzin om ze in te schakelen als er genoeg kennis zit bij de bedrijven in de regio. “

De nadruk van de activiteiten van het netwerk ligt op praktijkervaringen en op het delen van kennis: kennis halen én brengen.

Naast de oprichting van BouwenNH2.0 is ook een netwerk van zes Noord-Hollandse renovatiespecialisten gelanceerd. Bouwbedrijven Ooijevaar, Tromp, AC Borst Bouw, Bolten Bouw, Kesselaar & zn. en Etro vastgoedzorg willen meer van elkaar leren, en tegelijkertijd zich naar de markt toe profileren als koplopers in het nieuwe bouwen.

Opvallend is dat de aannemers vooral ketensamenwerkingservaring hebben opgedaan bij woningcorporatie Woonwaard, onder de hoede van Ferry van Wilgenburg, een van de oprichters van het andere netwerk.

Verder

De zes bouwbedrijven sluiten zich “uiteraard” aan bij het andere nieuwe netwerk, verzekert Marc Geerts, directeur van Etro Vastgoedzorg. “Maar we hebben tegen elkaar gezegd: wij hebben zó veel stappen gezet. We zijn verder dan andere bedrijven die ketensamenwerking nog niet aan den lijve hebben ondervonden.” Met de voorsprong willen de koplopers nu de boer op. Hun “bouwtreintjes” zijn niet alleen bij Woonwaard inzetbaar, ook bij andere opdrachtgevers. Maar die opdrachtgevers zullen wel moeten kiezen. “Want we blijven natuurlijk wel elkaars concurrenten”, zegt Geerts.

Reageer op dit artikel