nieuws

Nieuwbouw en herontwikkeling voor meer studentenkamers

bouwbreed Premium

Studentenwoningen komen van de grond nu alle betrokkenen een steentje bijdragen.

Al jaren is de kamernood studenten een doorn in het oog. In sommige steden loopt de wachttijd voor een geschikte studentenwoning op tot 20 en soms zelfs 24 maanden. Vooral in steden als Amsterdam, Leiden, Utrecht en Delft is sprake van een ernstig huisvestingstekort. Onderzoeken voorspellen de komende jaren een toename van het aantal studenten en dus een stijging van de kamervraag. Alle partijen die belanghebben bij een goede werking van de studentenwoonmarkt hebben nu de handen ineen geslagen om de bouw op gang te krijgen. Iedereen draagt een steentje bij. Niet alleen heeft Kences 16.000 woningen toegezegd heeft en Donner regels geschrapt. Ook gemeenten beloven met locatiescans naar geschikte plekken voor studentennieuwbouw te zoeken en rekenen zij een sociale grondprijs te rekenen bij gronduitgifte. Hogescholen en universiteiten zoeken naar locaties op eigen grondgebied en binnen eigen vastgoed, en studenten beloven actief naar huisvesting te zoeken.

Herbestemming

Naast nieuwbouw hopen partijen studentwoningen te vinden in de herontwikkeling van kantoren. De Rijksgebouwendienst doet ook een duit in het zakje door de eigen vastgoedvoorraad te onderzoeken op mogelijke herbestemming. Of de kantoren veel woonruimte zullen opleveren is niet duidelijk. “Het is waarschijnlijk makkelijker om een kantoorpand te slopen en nieuwbouw neer te zetten. Maar dan moet de eigenaar wel bereid zijn het pand af te boeken. Die bereidheid was er tot voor kort niet erg. Maar goed, je ziet die bereidheid nu wel langzaam toenemen”, zegt de directeur van Kences, Vincent Buitenhuis. Daarbij tempert ook het actieplan de verwachtingen: slechts een beperkt deel van de kantorenleegstand is geschikt voor transformatie naar studentenhuisvesting. “Lokaal kan het echter wel om een substantieel aantal vierkante meters gaan.”

Reageer op dit artikel