nieuws

Nieuw bouwbreed offensief voor verduurzaming huizen

bouwbreed Premium

Urgenda en Vernieuwing Bouw hebben gezamenlijk een communiqué opgesteld waarin wordt opgeroepen alle huizen in Nederland binnen 20 jaar energieneutraal te maken. De zogenoemde ‘Green House Deal’ wordt sectorbreed ondersteund.

Tijdens de Nacht van de Duurzaamheid in de Amsterdamse Heineken Music Hall lanceerde Jan Rotmans (voorzitter Urgenda) het communiqué Green House Deal: alle woningen in Nederland energieneutraal. Met het ondertekenen van de deal bevestigt de bouwsector “in zijn volle breedte” dat het energieneutraal maken van de Nederlandse woningvoorraad in 20 jaar zal gebeuren. Vernieuwing Bouw en Urgenda beseffen dat voor zo’n snelle en omvangrijke verandering een fikse kanteling noodzakelijk is bij consumenten, de bouwsector en financiers. Vooralsnog hebben 21 partijen – waaronder Bouwend Nederland, Uneto-VNI. Aedes, AFNL, Triodos Bank, ASN Bank en een aantal bouwbedrijven – het communiqué ondertekend.

Wijn

Wie het manifest en bijbehorend persbericht leest, kan zich niet aan de indruk onttrekken dat het gaat om oude wijn in nieuwe zakken. Zowel de te halen doelen als de ondertekenaars kwamen we eerder tegen. Bijvoorbeeld in het Lenteakkoord en Meer met Minder.

Pim Nusselder van Bouwend Nederland ziet het anders. “We doen dit niet omwille van een groen gezicht alleen. Dit is uiterst serieus en we geloven er echt in. En dan kun je niet vaak genoeg ergens een uitroepteken plaatsen. Politiek en burgers moeten worden doordrongen van het feit dat we energieneutraal móéten worden.”

Ondanks de welwillendheid van bijna alle betrokkenen stokt verduurzaming in Nederland nog bij particuliere huizenbezitters. Die zijn maar moeilijk te bewegen tot investeringen. Nusselder: “We pleiten er daarom voor dat het mogelijk wordt om groene beleggingsfondsen aan te wenden voor verbeteringen aan de woningvoorraad. Dat zet meer zoden aan de dijk dan investeren in een stukje regenwoud.”

Ilja Werkhoven, woordvoerder van Vernieuwing Bouw: “Daarom heeft Urgenda ook banken gezocht die dit ondersteunen. Triodos, ASN, maar ook Rabobank ontwikkelen producten die het voor particulieren aantrekkelijk maken te investeren. Dit communiqué is echt agendazettend. Bedoeld om te laten zien dat we als sector echt een stapje harder willen.”

> pagina 2: ‘weeffouten houden verduurzaming tegen’

Reageer op dit artikel