nieuws

Marktplein voor aanbestedingen bestaat al zeven jaar

bouwbreed

‘Alle aanbestedende diensten kunnen nu publiceren op TenderNed’ meldde het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie eerder deze maand. TenderNed is het online marktplein waar overheden en ondernemingen elkaar vinden. Wat er niet wordt bij verteld, is dat een dergelijk marktplein al sinds 2004 bestaat. Het heet Aanbestedingskalender.nl, heeft 2,8 miljoen euro gekost, bedient het grootste deel van de markt en bedruipt zichzelf. Dit bedrag is nog geen tien procent van de 34 miljoen die in TenderNed is gestoken.

Wat is er aan de hand? Alle overheden geven bij elkaar jaarlijks zo’n zestig miljard euro uit aan inkoop van werken, leveringen en diensten, variërend van de aanleg van een snelweg tot de aanschaf van koffiekopjes. Al dit belastinggeld moet eerlijk en transparant worden besteed. De markt moet in onderlinge concurrentie opdrachten binnenhalen. Dus moet minstens bekend zijn, wat er aan werk is. Nog niet zo lang geleden stonden de kranten daarom vol met advertenties met overheidsopdrachten. Dat betekende: kranten napluizen, pakken papier opvragen bij de gemeente waarin het werk nauwkeurig beschreven staat en vervolgens een pak papier terugsturen met de offerte.

Handiger

Dat kan allemaal veel handiger en dat gebeurt ook. Sinds 2004 bestaat de website Aanbestedingskalender.nl, ontstaan uit initiatieven van ProRail, Rijkswaterstaat en het toenmalige ministerie van VROM. Het beheer is overgedragen aan CROW, een niet-gesubsidieerde stichting zonder winstoogmerk, die de site heeft uitgebouwd tot wat deze nu is. Aanbestedingskalender.nl bedient zo’n negentig procent van de markt. Inmiddels zijn honderdduizend aankondigingen geplaatst en maken 3700 aanbestedende diensten ervan gebruik, evenals meer dan honderdduizend ondernemers. En zijn er dagelijks tienduizend bezoekers en honderdduizend op maat gesneden e-mails die ondernemers attenderen op opdrachten. Opdrachten boven een drempelbedrag moeten Europees worden aanbesteed. De wettelijk verplichte aankondiging op Tenders Electronic Daily,het al meer dan tien jaar bestaande Europese voorbeeld voor TenderNed, verzorgt Aanbestedingskalender.nl automatisch en kosteloos. Overigens bestaan er in ons land meer systemen die de markt attenderen op overheidsopdrachten: BrigID, CTM, Negometrix, ProjectNed, BouwTender. Zij krijgen hun informatie van Aanbestedingskalender.nl.

Voor één dienst van Aanbestedingskalender.nl vraagt CROW een vergoeding, namelijk voor het uploaden van documenten door overheidsdiensten en andere opdrachtgevers. Ondernemers maken gratis gebruik van de website. Zonder kostendekkende vergoeding kunnen wij deze dienst niet aanbieden. Dit geldt vanzelfsprekend ook voor onze commerciële collega-aanbieders. TenderNed gaat al deze diensten gratis aanbieden. Tegenover de geringe kosten die aanbesteders nu maken, staan grote besparingen aan administratieve lasten. Geen dure krantenadvertenties, geen dikke pakken papier versturen, geen kranten napluizen en de zekerheid om geen opdrachten te missen. De lastenverlichting die minister Verhagen zegt nu te realiseren, is al jaren een feit.

Maar er is nog iets. Aanbestedende diensten worden verplicht om openbare opdrachten aan te kondigen op TenderNed, als de nieuwe Aanbestedingswet een feit is, vermoedelijk in de loop van 2012. Als Aanbestedingskalender.nl niet naar TenderNed kan doorplaatsen, zoals het dat al jaren Europees doet, wordt digitaal aanbesteden voor Nederland tien jaar teruggezet in de tijd. De administratieve lasten zijn dan ook weer terug op het oude niveau.

Dat een overheid het halve verhaal vertelt en net doet of ze met iets nieuws komt, vooruit. Dat ze het nodig vindt om een systeem te bouwen dat al bestaat en daar 34 miljoen euro belastinggeld in pompt, het zij zo. Maar ronduit onacceptabel is dat diezelfde overheid bestaande systemen wegconcurreert door een dienst gratis aan te bieden, waar marktpartijen geld voor moeten vragen. Gratis betekent in dit geval: te betalen uit belastinggeld. Als dit straks daadwerkelijk gebeurt, is het alleen maar uit te leggen als een economisch delict volgens Europese wetgeving, namelijk ongeoorloofde staatssteun. Gepleegd door het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, hoeder van de vrije markt. Het is wachten op de eerste rechtszaak.

Tevergeefs

Minstens zo zorgelijk is dat wij al twee jaar tevergeefs de garantie aan het ministerie vragen dat aankondigingen van andere websites straks automatisch kunnen worden doorgeplaatst naar TenderNed. Het nut van één centrale plek voor aanbestedingen zien wij ook wel in. Maar waarom wij wel vanuit Ede alle Europese aanbestedingen naar Luxemburg kunnen doorsturen, maar dit voor de Nederlandse aanbestedingen richting Den Haag niet zou kunnen, is mij een raadsel.

Ik ben benieuwd hoe de behandeling van de nieuwe Aanbestedingswet in het parlement gaat verlopen. Ik hoop dat onze volksvertegenwoordigers de weeffoutjes rond TenderNed uit de nieuwe wet gaan halen. De markt heeft recht op doorplaatsing van berichten naar TenderNed. En diezelfde markt mag niet door een gratis overheidsdienst weggedrukt worden.

Binnenkort weten we meer.

Directeur CROW

Reageer op dit artikel