nieuws

Kennisinstituten SBR en CUR samen in nieuwe alliantie

bouwbreed Premium

De kennisinstituten SBR en CUR hebben een alliantie gesloten over funderingen, trillingen en bouwputten. Zij bieden hun producten en activiteiten voortaan samen aan.

Jaco ter Wal, directeur van Curnet/CUR Bouw en Infra uit Gouda en Jack de Leeuw, directeur van SBR uit Rotterdam, ondertekenden een overeenkomst op de Geotechniekdag in Breda. De alliantie levert synergie en efficiëntie op. “Het heeft ook met geld te maken”, bevestigt De Leeuw. “De overheid draagt te weinig bij. Het O&O-fonds werkte als een hefboom, één euro van het fonds leverde twee euro uit de markt op. Nu komt daar bijna niets meer vandaan. Maar het gaat ook om het behouden van kennis voor de markt.” In de praktijk wordt al veel samengewerkt, de deskundigen ontmoeten elkaar in commissies en projectgroepen. Maar de alliantie biedt de formele basis voor een kennisprogramma.

De SBR brengt publicaties in, zoals het Handboek Funderingen en de richtlijnen voor het beoordelen van trillingen. Daarnaast verzorgt SBR de jaarlijkse bijeenkomst Funderingen en Trillingen en de basiscursus trillingen. CUR Bouw en Infra brengt een reeks aanbevelingen in en een aantal lopende projecten en initiatieven. De kennisinstituten stelden samen reeds richtlijnen op voor houten paalfunderingen en funderingen op staal. Bij de alliantie zijn twee projectmanagers van SBR en CUR betrokken. Samen houden zij de portfolio actueel en zorgen voor nieuwe initiatieven. Het is het enige programma voor funderingen, trillingen en bouwputten in Nederland.

Reageer op dit artikel