nieuws

Kabinet wil CO2 verder beperken

bouwbreed Premium

Kabinet wil CO2 verder beperken

Het kabinet wil inzetten op het Europese doel van 40 procent minder broeikasgassen in 2030. Maar alleen als de wereld meedoet en niet ten koste van de concurrentiepositie van Europa, schrijft het kabinet in de Klimaatbrief 2050

Met de brief geeft Nederland invulling aan het verzoek van de Europese Commissie om per lidstaat aan te geven hoe de omslag naar een klimaatneutrale economie kan worden gemaakt. In de brief geeft het kabinet aan wat de consequenties daarvan zijn. Een klimaatneutrale economie schept kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven en de economie wordt minder kwetsbaar voor prijsschommelingen van schaarser wordende grondstoffen.

 Lees hier de Klimaatbrief

Reageer op dit artikel