nieuws

juridischGeschiktheidseisen: beroep op overgenomen failliete vennootschap mogelijk?

bouwbreed

Bij aanbestedingen kan onder omstandigheden een beroep worden gedaan op derden om te voldoen aan geschiktheidseisen. Recentelijk (LJN: BU3544) kwam de vraag aan de orde in hoeverre het mogelijk is om in dergelijke gevallen een beroep te doen op de financiële gegevens en ervaring van een overgenomen failliete vennootschap.

Een in 2010 opgerichte vennootschap dient bij een aanbesteding een verzoek tot deelname in. Het betreft de doorstart van een failliete vennootschap, waarbij een deel van de activa en een deel van het personeel is overgenomen.

De aanbestedende dienst heeft de aanmelding ongeldig verklaard, omdat een onjuiste eigen verklaring is ingediend. In de eigen verklaring is namelijk verklaard dat over de boekjaren 2008 en 2009 een bepaalde gemiddelde jaaromzet is gerealiseerd, alsmede zijn referentieprojecten ingediend die in 2009 opgeleverd zijn, terwijl de vennootschap pas in 2010 is opgericht.

De kwestie wordt aan de voorzieningenrechter voorgelegd. De gegadigde stelt zich op het standpunt dat de aanmelding ten onrechte ongeldig is verklaard. Doordat het bedrijf van een failliete vennootschap is overgenomen, kon zij een beroep doen op de omzetten en projecten die door deze failliete vennootschap in het verleden zijn gerealiseerd. De rechter is het daar echter niet mee eens en vindt de aanmelding ongeldig.

De financiële en economische geschiktheidseisen, aldus de rechter, betreffen een aspect dat gaat om financiële continuïteit en stabiliteit. De aanbesteder wenst een financieel zo solide mogelijke contractspartij en wil zo min mogelijk risico lopen dat de opdracht niet of niet voortvarend zal worden uitgevoerd. Een faillissement duidt niet op een onderneming met financiële stabiliteit. Een beroep op omzetgegevens van een failliete vennootschap biedt ook geen enkele garantie, aldus de rechter, dat een nog slechts sinds kort bestaande nieuwe vennootschap in het kader van een doorstart wel die financiële stabiliteit zal hebben.

De rechter sluit echter niet uit dat een beroep op de ervaring van een overgenomen failliete vennootschap kan slagen, als de gehele onderneming is overgenomen. Alleen in dat geval blijven namelijk de uitgevoerde projecten representatief. In dit geval is dat niet mogelijk, omdat niet alle activa zijn overgenomen en evenmin het gehele personeelsbestand is overgenomen.

De mogelijkheden om een beroep te doen op de financiële gegevens van een overgenomen failliete vennootschap lijken dan ook afwezig te zijn. Een beroep op ervaring is onder bepaalde omstandigheden echter wel mogelijk.

Advocaat aanbestedingsrecht bij AKD

Reageer op dit artikel