nieuws

Investeringen in gas nemen toe

bouwbreed

De afgelopen drie jaar zijn “forse stappen vooruit” gezet om van Nederland de gasrotonde van Noord-west Europa te maken. Private inves-teringen in gasgerelateerde projecten zijn de afgelopen jaren toegenomen.

Die conclusie ventileert minister Verhagen (economische zaken) in een brief aan de Tweede Kamer. De investeringen in bijvoorbeeld de bouw van LNG-terminals zullen de komende jaren toenemen, verwacht hij. Dat komt door een wetswijziging die private financieringen voor landelijke netbeheerders mogelijk maakt.

De minister verwacht ook veel van de Green Deals die het kabinet onlangs afsloot met het bedrijfsleven. “Groen gas komt terug in deals met onder andere de provincies Friesland, Groningen, Drenthe en Noord-Holland en in de deal met de provincie Gelderland. Daarnaast is de Stichting Groen Gas Nederland door bedrijven en het kabinet opgericht om bedrijven met plannen voor de productie van groen gas te ondersteunen.” Deze stichting moet ervoor zorgen dat de hoeveelheid groen gas in Nederland stijgt van 300 miljoen naar 3 miljard kubieke meter in 2030.

Het kabinet wil dat Nederland een belangrijk aardgasland blijft binnen Europa, hoewel de gasbel in Slochteren langzaam maar zeker leegraakt. Om Nederland als gasrotonde te laten dienen, moet ons land volop gas importeren, ondergronds opslaan en vervolgens exporteren.

Op koers

Volgens Verhagen ligt Nederland al goed op koers. De handel in gas is toegenomen, er is meer opslag beschikbaar en de transportcapaciteit is vergroot. Bovendien steeg de productiecapaciteit van 16 miljoen kubieke meter in 2009 naar 37 miljoen kubieke meter in 2010. Dat is volgens de minister vooral te danken aan de stimuleringsregeling duurzame energieproductie (SDE+). Ruim tweederde van de subsidieaanvragen betrof aanvragen voor het opwekken van groen gas.

Nederland is steeds beter aangesloten op de wereldmarkt voor gas, stelt Verhagen. Voorbeeld is de 1224 kilometer lange pijplijn Nord Stream, die van Rusland naar Duitsland loopt en vandaag in gebruik wordt genomen.

Reageer op dit artikel