nieuws

Inspecties nodig voor VZA-kabels

bouwbreed Premium

Bij Voorspanning Zonder Aanhechting, (VZA) ontberen spankabels een beschermende beton- of groutlaag. Bij de vroegste toepassingen lijdt dat nog wel eens tot corrosie. De VROM Inspectie stelde een handreiking op voor onderzoek en herstel van deze constructies.

De problematiek van doorgeroeste VZA-kabels kwam in 2008 in de belangstelling na een woningbrand in Heerhugowaard. Bij onderzoek bleek dat een aantal VZA-kabels in de woning spanningsloos waren. Dat had niets te maken met de brand, maar was het gevolg van vochtindringing die waarschijnlijk al tijdens de bouwfase was opgetreden. Niet lang na de brand gaf de VROM Inspectie al eens een zogenoemd inspectiesignaal af om gebouweigenaren, beheerders en toezichtambtenaren te wijzen op de mogelijke risico’s. Dat signaal is verder uitgewerkt tot een heuse handreiking die gisteren verscheen. Daarin staan gedetailleerde instructies hoe VZA-schade kan worden opgespoord en bestreden.

VZA constructies zijn sinds de jaren ’70 veel toegepast in woning- en utiliteitsbouw. De methode werd populair omdat zij dunne vloeren mogelijk maakt. Vaak lopen de voorspankabels over meer vloervelden waarbij de kabel in het midden van de overspanning laag in de vloer ligt en ter hoogte van de steunpunten juist hoog. Halverwege de jaren ’80 werden de voorschriften voor VZA constructies al eens aangescherpt. Van na die datum zijn weinig problemen te verwachten, maar bij oudere constructies is alertheid volgens de Inspectie op zijn plaats. Destijd werd namelijk nauwelijks bijlegwapening toegepast naast de voorspankabels.

Onverwacht zullen problemen zich volgens de Inspectie nooit voordoen. De vloeren waarschuwen vooraf door scheurvorming. Vooral bij ingrijpende verbouwingen en belastingveranderingen moeten gebouweigenaren volgens de Inspectie bewust zijn van de mogelijke gevaren.

Reageer op dit artikel