nieuws

‘Huurder ziet extra waarde van duurzame woning’

bouwbreed

‘Huurder ziet extra waarde van duurzame woning’

Huurders in de vrije sector zijn in meerderheid bereid financieel of anderszins inspanningen te leveren voor ‘duurzaam wonen’.

Bouwinvest omarmt deze bevinding uit de eigen marktmonitor enthousiast. De vastgoedvermogensbeheerder met een beleggingsportfolio van 5,3 miljard ziet perspectief in de verduurzaming van vrijesectorhuurwoningen.

Het onderzoek laat een opvallende verschuiving zien in de huurdersmarkt. Tweederde van de 724 geraadpleegde huurders blijkt bereid extra te betalen voor een duurza(a)me(re) woning. Bouwinvest houdt bij zijn klandizie de vinger aan de pols via een groot huurderspanel, dat verschillende keren per jaar wordt geraadpleegd.

Reageer op dit artikel