nieuws

‘Gebouwmodel te groot voor centrale server’

bouwbreed

Het is niet mogelijk een gebouwmodel volledig centraal op te slaan. Daarvoor is het veel te groot. De toekomst is aan gestructureerde processen, gebaseerd op een informatiemodel.

Dat stelde Leif Granholm op het congres, dat het chapter Benelux van Buildingsmart hield in Corpus in Oegstgeest. Granholm is vice-president van de Finse softwareproducent Tekla en voorzitter van het chapter Midden-Oosten van Buildingsmart (de internationale non-profit organisatie die normen voor het werken met een open bouwinformatiemodel ontwikkelt en onderhoudt). “Vroeger stond bouwinformatisering gelijk aan het gebruik van Autocad, vandaag is sprake van ‘lonely bim’ of ‘little bim’ waarmee organisaties voor zichzelf documenten en visualisaties produceren. Maar in de toekomst zal ‘open bim’ een feit zijn met gestructureerde overdracht van informatie tussen de partijen, een geïntegreerd proces op basis van een model”, voorspelde Granholm.

“Het gaat dan niet om één model, maar om bundels informatie”, vervolgde Granholm. Hij liet een schema zien met meerdere ‘master servers’ met ‘native data’ gerangschikt rond ‘the cloud’. Volgens hem is het onmogelijk om te blijven werken met een enkel gebouwmodel, omdat dat veel te groot wordt voor opslag op een enkele server. “Buildingsmart werkt hard aan de toekomst van ‘open bim’. Er is geen weg terug naar Autocad alleen voor jezelf”, benadrukte Granholm. Het gebouw waarin het congres werd gehouden kon dienen als voorbeeld. Tijdens de voorbereiding is besloten om Corpus in een gebouwinformatiemodel uit te werken. Alle bij het constructieve ontwerp en de uitvoering betrokken partijen ontvingen hun informatie uit het model.

Reageer op dit artikel