nieuws

Frans kartel vijf jaar eerder opgerold

bouwbreed Premium

De bouwfraude mag Nederland tien jaar geleden op zijn grondvesten hebben laten dreunen, Europees gezien was het niets nieuws. Vijf jaar eerder deden Franse bouwbedrijven precies hetzelfde.

De Franse mededingingsautoriteit legde precies vijftien jaar geleden 47 Franse bouwbedrijven een boete op van 133,3 miljoen gulden voor het knoeien met inschrijvingen bij openbare aanbestedingen. Het was destijds de grootste boete die ooit was uitgedeeld. Bouwreus Bouygues werd met een boete van 50 miljoen gulden het zwaarst gestraft.

Het illegale kartel was er op gericht Europese concurrenten van de Franse bouwmarkt te weren. Bij doorzoeking van het hoofdkantoor van Bouygues werd die doelstelling zelfs letterlijk in notities teruggevonden. Bouwbedrijven verdeelden openbare aanbestedingen onder elkaar door het maken van prijsafspraken. Zo sleepten ze bijvoorbeeld de bouw van de hele infrastructuur voor TGV-flitstreinen en enkele zeer grootschalige brugprojecten in de wacht. In een aantal gevallen bleken medeplichtigen bij de opdrachtgever in het complot te zitten.

Justitie kwam de fraude op het spoor door een tip van de voormalige chef systeembeheer van Bouygues. Hij werd ontslagen toen hij weigerde een nieuwe versie van zijn aanbestedingsprogrammatuur ‘Drapo’ te maken. Dat gebruikten de bouwers al een jaar of tien om frauduleuze berekeningen te maken voor projectinschrijvingen. Het programma hielp aannemers fictieve meerkosten op een geloofwaardige wijze te spreiden over allerlei posten, waardoor de fraude niet opviel. Bij vooroverleg schoven de betrokken aannemers elkaar beurtelings projecten toe. Dankzij deze praktijken wisten ze 20 tot 30 procent hogere prijzen af te dwingen dan vooraf berekend door de opdrachtgever. De zaak kwam uit doordat Bouygues na het ontslag van de systeembeheerder diens Drapo-systeem bleef gebruiken. Onderzoek naar auteursrechten leidde tot de ontdekking.

Volgens de voorzitter van de Franse aannemersbond, Philippe Levaux, had de overheid de fraudezaak vooral aan zichzelf te wijten. De “absurd lage prijzen” hadden grote bouwbedrijven “gedwongen zichzelf te beschermen”.

Reageer op dit artikel