nieuws

FNV Bouw: Nu ook meldplicht voor klein collectief ontslag

bouwbreed Premium

Bedrijven kunnen niet langer de wet melding collectief ontslag (Wmco) omzeilen door individuele beëindigingsovereenkomsten met werknemers te sluiten.

Door een aanpassing van de wet vallen ontslagen met wederzijds goedvinden nu ook onder de Wmco. Werkgevers dienen voortaan van elke collectief ontslag melding te maken bij de vakbonden en dus niet meer, zoals voorheen, pas vanaf twintig ontslagen.

Na bijna twee jaar van intensieve lobby van FNV Bouw om de wet aan te passen, is de Tweede Kamer akkoord met de veranderingen. De vakbond had gedreigd de staat aansprakelijk te stellen als aanpassing zou uitblijven. Volgens FNV Bouw voldeed de Nederlandse wetgeving niet aan de Europese regels. Die schrijven voor dat elke beëindiging van de arbeidsovereenkomst vanuit de werkgever moet meetellen bij de optelsom voor collectief ontslag.

FNV Bouw-voorzitter John Kerstens toont zich verheugd over de aanpassing. “De beëindigingsovereenkomst valt eindelijk onder de Wmco en werkgevers die zich niet aan de nieuwe wet houden worden flink bestraft”, aldus Kerstens. Hij ziet echter ook nadelen van de aanpassing. “Voorheen moesten werkgevers een maand wachten, terwijl ontslagvergunningaanvragen nu al in behandeling worden genomen als blijkt dat vakbonden zijn geraadpleegd.”

Reageer op dit artikel