nieuws

Donner: Rijkskantoor buiten concentratiegebied sluit niet

bouwbreed

Het Rijk beperkt zijn kantoren niet tot twaalf steden verspreid over Nederland. Dat verzekert minister Donner (binnenlandse zaken) aan de Tweede Kamer.

Donner maakte vorige maand bekend dat het Rijk twaalf steden heeft aangewezen waar rijksdiensten als de Belastingdienst, Rijkswaterstaat en de rechtbank worden geconcentreerd. De provincies Zeeland, Flevoland en Drenthe kregen geen zogenaamde concentratielocatie toegewezen. Dat betekent niet dat de rijksoverheid straks nog uitsluitend werkt vanuit Groningen, Leeuwarden, Zwolle, Arnhem, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Den Haag, Den Bosch, Breda en Eindhoven. “De vrees dat alle rijksgebouwen in bijvoorbeeld Zeeland, Drenthe, en Flevoland hun deuren sluiten, is ongegrond”, zegt Donner. “Ook in de toekomst zullen er rijksdiensten gevestigd blijven in de buitengebieden van Nederland.”

Het is wel zo dat in die plaatsen “meer flexibiliteit” is om uitbreidingen, inkrimpingen of nieuwbouw op te vangen. Want de minister wil dat zo min mogelijk kantoren leeg staan. Of en zo ja welke kantoren dicht gaan is nog niet duidelijk, benadrukt Donner. “Dat is een proces van jaren en gebeurt in overleg met gemeenten en provincies.”

Opzeggen

Het Rijk heeft nu 4 miljoen vierkante meter kantoor op 1800 plekken in 130 plaatsen. Dat moet in 10 jaar met een kwart afnemen. De minister wil huurcontracten opzeggen en eigendommen flexibeler benutten. De Kamer vindt het op dit moment nog maar een onduidelijk streven en wil nog voor maandag meer uitleg van de minister. Het Rijk bezit nu 11 procent van het totale aantal kantoren in Nederland. Doordat huisvestingsnormen zijn aangescherpt en het aantal rijksambtenaren moet verminderen, gaat de vraag naar kantoorruimte omlaag. Donner wil ook af van een “landelijk gefragmenteerd kantoorlandschap”. Hoe meer kantoren er bij elkaar zitten, hoe beter veranderingen onderling zijn op te vangen.

Donner kondigde ook aan dat de huisvestingsbudgetten van de ministeries niet bij de Rijksgebouwendienst worden ondergebracht. “Met centralisatie van budgetten zou voor de departementen als eindgebruiker de prikkel verdwijnen om de huisvestingsbehoefte te minimaliseren”, meent de minister. Het kabinet wil wel “meer centraal sturen” op huisvesting. Daarbij staat leegstand centraal. “Bij nieuwe huisvestingsvragen wordt altijd eerst naar leegstaande rijkskantoren gekeken.”

Reageer op dit artikel