nieuws

Commentaar / Lapmiddel

bouwbreed Premium

In mei van dit jaar veranderde kenniscentrum Fundeon plots de erkenningsregeling leerbedrijven.

Praktijkdocenten – ervaren bouwplaatsmedewerkers die een cursus tot erkend leermeester hebben gevolgd – die leerling-bouwvakkers opleiden, mogen dat niet meer overdragen aan even ervaren collega’s die geen cursus hebben gevolgd. Fundeon betoogt dat de kwaliteit van het beroepsonderwijs daardoor verbetert. Op zich een logische gedachte. De praktijk is echter weerbarstiger, zoals zo vaak. Want doordat Fundeon zo streng is geworden, het strengst van alle kennisinstellingen en beroepsopleidingen, zo bleek deze week na onderzoek van de Vereniging van Samenwerkingsverbanden Infrastructuur Nederland (VESIN), moeten er opeens veel meer ervaren bouwvakkers op cursus. Verplicht. Doen ze dat niet, dan mogen ze geen leerlingen meer opleiden. Het leidde in het voorjaar al tot een storm van protest onder vooral kleinere bouwbedrijven. Want die willen hun personeel niet een paar dagdelen missen vanwege een cursus. Binnen die bedrijven heeft de directeur vaak de benodigde papieren om als erkend leerbedrijf te boek te staan en het daadwerkelijk opleiden wordt overgelaten aan zeer ervaren krachten. Dat ging bovendien jarenlang goed. Nu Fundeon de nieuw bedachte regels opeens strikt hanteert, daar waar andere opleiders dat overigens niet doen, komen veel leerbedrijven in de problemen. Daarbij zijn er ook meteen flink minder leerplekken voor beginnende bouwvakkers. VESIN roept Fundeon dan ook op de erkenningsregeling terug te draaien naar zoals zij was. Fundeon heeft al laten weten daar niets voor te voelen, maar “te zoeken naar oplossingen voor bedrijven die door de nieuwe regeling in de problemen komen”.Dat klinkt als een lapmiddel bedoeld om een slechte regel te repareren. Wat Fundeon over het hoofd ziet, is dat regels voor alle spelers gelijk moeten zijn.

Reageer op dit artikel