nieuws

Claim tegen oud-bestuurder corporatie WSG

bouwbreed

Woningstichting Geertruidenberg (WSG) heeft een claim ingediend tegen voormalig directeur Peter Span. De corporatie zou financiële schade hebben geleden vanwege onverantwoorde aankopen van vastgoedprojecten en gronden.

Zo zat op een deel van de aangekochte gronden geen woonbestemming. Het zou om veel geld gaan, maar hoe hoog de claim precies is, wil de woordvoerder van WSG niet zeggen. De claim vloeit voort uit een onderzoek van accountantskantoor PwC.

Bij in ieder geval één grondaankoop werd de raad van commissarissen door de oud-bestuurder niet ingelicht. Ook was er volgens interim-bestuurder Peter Ruigrok sprake van andere “verrassingen”.

De woningcorporatie leed over 2010 een verlies van 63 miljoen euro. Het verlies was het gevolg van de afwaardering op het omvangrijke aantal grondposities dat werd aangekocht in de afgelopen jaren. Woningcorporatie WSG, die werkt vanuit Geertruidenberg en Roosendaal bezit 4500 woningen.Oud-bestuurder Peter Span werd in maart van dit jaar aan de kant gezet. Een maand later vertrokken drie leden van de raad van commissarissen.

De gewezen bestuurder misleidde toezichthouder Centraal Fonds Volkshuisvesting door minder projecten te prognosticeren dan er in werkelijkheid gepland waren.

De probleemcorporatie staat onder verscherpt toezicht van het CFV, het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) en het ministerie van Binnenlandse Zaken.

Reageer op dit artikel