nieuws

Bouwen op hoop van zegen

bouwbreed Premium

Bouwen op hoop van zegen

Amsterdam lijkt aangestoken door Almere. De afgelopen decennia was er nauwelijks ruimte voor zelfbouw. Een enkel rijtje grachtenhuizen in het Oostelijk Havengebied en enkele tientallen kavels op IJburg uitgezonderd. De gemeente zoekt naar een nieuw evenwicht. De komende jaren moeten in totaal duizend kavels beschikbaar komen. Te bebouwen door particulieren of bouwteams.

Amsterdammers kunnen op het Zeeburgereiland zelf een woning bouwen. Een vierkante meter bouwgrond kost vanaf 1650 euro. Valt voor die plannen financiering te vinden? Naar schatting de helft van de gegadigden komt uit de bouwwereld.

Aan de noordkant van het Zeeburgereiland zijn 75 vrije kavels gepland. De eerste twee stroken met 36 particuliere kavels aan de Kea Boumanstraat zijn thans in verkoop. Geen goedkope lapjes grond. Voor de mooiste kavels kan de erfpacht voor ruim 350.000 euro voor vijftig jaar worden afgekocht. Lang niet meer gezien. Dagen tevoren stonden de eerste gegadigden al in de rij. “De belangstelling blijkt verrassend groot. Tijdens een speciale zelfbouwmarkt eind oktober zijn alle kavels direct in optie genomen, ” aldus Marice de Lange, projectmanager van het Zeeburgereiland.

Wat mogen zij op het Zeeburgereiland bouwen? De gemeente stelt flink wat voorwaarden. De rooilijn ligt vast. Er moet een aaneengesloten gevelwand ontstaan. En ook geldt een maximaal bouwvolume. “Het betreft wel Amsterdam binnen de ring. Daar kiest de gemeente voor dichte bebouwing. De kavels zijn daarom van bescheiden omvang, maar er is voldoende ruimte om een woning van 265 tot 357 vierkante meter te realiseren. Er geldt geen welstandstoezicht. Daardoor krijgen architecten alle ruimte een gevarieerd gevelbeeld te laten ontstaan. Bovendien biedt het bestemmingsplan de ruimte voor combinaties van wonen en werken. Zo is er een fysiotherapeut die op zijn kavel ook een praktijkruimte wil realiseren.”

In Amsterdam blijkt zelfbouw vooral in trek bij architecten en andere professionals uit de bouw. Naar schatting de helft van de gegadigden komt uit de bouwwereld. Een aantal van hen bouwde al eerder een woning op IJburg en wil voor de tweede of derde keer dat avontuur aangaan. “Er dient zich een uitdagende markt aan,” zegt Marijke Borst, projectleider zelfbouw van aannemingsbedrijf Konst & Van Polen uit Warmenhuizen. Haar bedrijf realiseerde de afgelopen jaren ruim veertig particuliere woningen op IJburg. “We hebben de afgelopen jaren voldoende laten zien dat we dat goed kunnen. Tien jaar terug zijn we bij toeval in die markt terecht gekomen. Toen hebben we een eigen woning voor BO6 architecten gerealiseerd. Dat ontwerp viel zo in de smaak, dat we daarna met dezelfde architect nog een twintigtal woningen hebben gebouwd. Vervolgens zijn we ook door particulieren met andere architecten benaderd om voor hen de bouw te doen.”

Failliete aannemer

Zelfbouw leidt niet zelden tot moderne vormgeving en een luxe afwerking. Dat is bij uitstek het segment waarin Konst & Van Polen zich heeft gespecialiseerd. Borst spreekt van een leerproces. “Opdrachtgevers hebben een droom. Zij willen er echt hun huis van maken. Dat vraagt ook van onze mensen intensieve betrokkenheid om tot een goed resultaat te komen.” Werken in bouwteam biedt volgens haar bij uitstek die mogelijkheid. Zij ziet wat dat betreft een verschuiving. “We zien mensen terugkomen op aanbesteding. Op IJburg hebben mensen ondervonden dat bouwen tegen de laagste prijs ook het risico op een voortijdig failliete aannemer in zich draagt. Met alle ellende van dien, dus kiezen zij – net als bij het begin van zelfbouw – weer vaker voor meer zekerheid. Juist in bouwteamverband kunnen wij deskundigheid toevoegen.”

Ook andere aannemers hopen een graantje mee te pikken. Directeur Jan Bakker van Royal Living uit Urk, gespecialiseerd in traditionele vrijstaande woningen in systeembouw, kijkt met belangstelling naar die Amsterdamse zelfbouwmarkt. Bakker realiseerde kortgeleden diverse zelfbouwwoningen in Almere. “Betonskeletbouw is niet alleen bruikbaar voor de klassieke vrijstaande woningen met een kap. Er is vandaag zoveel variatie mogelijk, dat ook wij moderne ontwerpen kunnen realiseren. Met hetzelfde voordeel. Door toepassing van systeembouw is een woning veel sneller wind- en waterdicht. Daardoor kan de bouwtijd flink worden bekort,” aldus Bakker.

De grote vraag is of particulieren tijdig voldoende financiering kunnen vinden. Zelfbouw op het Zeeburgereiland vraagt al gauw een investering van zes tot zeven ton. “Volgende maand worden met alle gegadigden aanbiedingsgesprekken gevoerd. Vervolgens hebben zij nog een paar weken de tijd om tot definitieve grondafname te komen. Pas dan breekt de dag van de waarheid aan. Begin januari zal moeten blijken of zij erin slagen de financiering rond te krijgen,” aldus De Lange. Over de uitkomst wil zij niet speculeren. Voor de zekerheid legt de gemeente alvast een reservelijst met geïnteresseerden aan. Maar ze twijfelt niet aan het serieuze karakter van de bouwers. “Als ik zie hoe enthousiast die mensen met hun plannen bezig zijn, geeft me dat een goed gevoel.”

Met zelfbouw hoopt de gemeente vaart te krijgen in de ontwikkeling van het Zeeburgereiland. Bouwplannen van corporatie De Alliantie en ontwikkelaars laten al geruime tijd op uitvoering wachten. “We zijn met diverse partijen in gesprek om toch tot start van de bouw te komen. Iemand moet de eerste zijn. Zelfbouw kan de sfeer veranderen,” aldus De Lange. Zij sluit niet uit dat kavels die waren bestemd voor de bouw van grondgebonden woningen alsnog worden omgezet naar zelfbouw. “De structuur van het eiland maakt dat goed mogelijk.”■

Wat kost een kavel?

De prijs van een kavel op het Zeeburgereiland varieert bij afkoop van erfpacht voor vijftig jaar van 228.873 euro tot 350.814 euro, inclusief BTW. Op het kleinste kavel van 130 vierkante meter is een bouwoppervlakte van 5,4 x 13 meter toegestaan en een maximale vloeroppervlakte van 265 vierkante meter. Op de mooiste hoekkavel van 212 vierkante meter is een bouwoppervlakte van 7,3 x 13 meter mogelijk met een maximale vloeroppervlakte van 357 vierkante meter.

Alternatieve locaties

Ook elders in de stad is zelfbouw mogelijk. Het eerste zelfbouwproject in Amsterdam Zuidoost heet Droomzone ’s-Gravendijk. Daar zijn 15 kavels beschikbaar voor de bouw van vrijstaande woningen. Daar kost een kavel van 353 verkanten meter 163.000 euro. En in het gebied Buiksloterham in Amsterdam- Noord zijn 18 kavels beschikbaar, speciaal voor combinaties van wonen en werken. Een kavel van 125 vierkante meter kost slechts 89.000 euro, inclusief BTW.

Reageer op dit artikel