nieuws

Boskalis rekent op groei van orderportefeuille

bouwbreed Premium

Boskalis zag in het derde kwartaal zijn orderportefeuille én vlootbezetting licht toenemen. De komende jaren moet het echte herstel komen. Het concern rekent conform de verwachting voor dit jaar op een nettowinst van 230 tot 250 miljoen euro.

Door het laatcyclische karakter van de markten waarin het bedrijf actief is, manifesteren de gevolgen van de economische crisis die drie jaar geleden inzette, zich juist dit jaar sterk. In het tweede kwartaal van dit jaar zag Boskalis zelfs – voor het eerst sinds jaren – de bezettingsgraad van zijn grote baggerschepen substantieel teruglopen.

Na 2011 kan de markt, denkt Boskalis, flink aantrekken. Wanneer precies, blijkt mede door de turbulente economische ontwikkelingen moeilijk in te schatten. Mogelijk lopen sommige projecten wederom vertraging op. De verwachting blijft desondanks dat veel projecten de komende jaren worden aanbesteed. Een aantal werken dat was uitgesteld komt alsnog op de markt en – belangrijk – ook veel nieuwe projecten in veelbelovende regio’s zijn in ontwikkeling.

De “structurele groeifactoren voor de middellange termijn” zijn gunstig, concludeert Boskalis op basis van marktstudies. In meerdere regio’s ziet het “volop nieuwe initiatieven” voor nieuwe en veelal omvangrijke infrastructuurprojecten. Vooral energie- en grondstoffengerelateerde projecten zijn dat, in Zuid-Amerika, West-Afrika en Australië.

Stabiel

Het orderboek bleef het afgelopen kwartaal per saldo stabiel op 3 miljard euro. Recent aangenomen grote opdrachten zoals een mijnbouwproject in Suriname en de herontwikkeling van het waterfront in Harderwijk zitten daar niet bij. De nog altijd relatief hoge winstverwachting doet het bedrijf tegen een achtergrond van een stagnerende vraag enerzijds en een groeiende capaciteit in de markt anderzijds.

De bijdrage aan het orderboek van de divisie Baggeren en grondverzet nam licht toe ten opzichte van medio 2011. Door de ontspannen markt staan wel de prijzen onder druk. Indachtig het motto resultaat gaat boven volume bleef de schade in het derde kwartaal beperkt tot een lichte afname van de operationele marges.

Reageer op dit artikel