nieuws

‘Beperkte rol gemeenten in Herzieningswet’

bouwbreed

De rol die gemeenten krijgen toebedeeld in de zogeheten Herzieningswet toegelaten instellingen volkshuisvesting is te vrijblijvend. Dat staat in schril contrast met de regels voor corporaties.

Die kritiek uitte emeritus hoogleraar Hugo Primus tijdens het Congres 110 jaar Woningwet dat dinsdag in Amsterdam werd gehouden. Bovendien zou volkshuisvesting een duidelijker plaats moeten krijgen in de Herzieningswet, aldus Primus. Het begrip volkshuisvesting is in de wet zelfs niet adequaat omschreven, betoogde hij over de Herzieningswet. Deze behandelt de regels over woningcorporaties. De bedoeling is onder meer het verbeteren van het interne en het overheidstoezicht.

Mark Frequin, directeur-generaal van het ministerie van Binnenlandse Zaken wees er op dat er op de erzieningswet sterk uiteenlopende visies bestaan van uiteenlopende deskundigen, onder wie Primus. Hij merkte onder meer op dat de woonvisie van het kabinet invloed moet hebben op het verbeteren van de investeringscondities in de bouw. Dat kan door snellere en betere bouwregels en procedures in werking te zetten. Hij zei veel te verwachten van particulier opdrachtgeverschap.

Reageer op dit artikel