nieuws

Batenburg schrapt arbeidsplaatsen

bouwbreed

Batenburg Techniek brengt zijn personele sterkte terug om de teruglopende vraag naar technische installaties en producten op te vangen.

Dat heeft de technisch dienstverlener uit Rotterdam aangegeven in een tussentijds handelsbericht.

De ingrepen zijn nodig omdat na de zomer het vertrouwen van producenten in de industrie stevig is gedaald.

Daarnaast is de vraag naar technische dienstverlening afgenomen. In de utiliteitsbouw is bovendien sprake van “een aanhoudend laag aanbod” van nieuwe projecten en een moordende concurrentie.

“Voor komende maanden zien wij geen signalen dat dit beeld zich zal verbeteren”, aldus de directie van Batenburg. “De vooruitzichten in de afzetmarkten zijn somber en investeringen van opdrachtgevers blijven uit. Daarom worden maatregelen in gang gezet om op onderdelen de omvang van de organisatie aan te passen en de kosten te verlagen.”

Hoeveel arbeidsplaatsen er zullen verdwijnen, maakte Batenburg niet bekend. De onderneming telt momenteel ongeveer duizend medewerkers. Voor de aangekondigde reorganisatie wordt ongeveer 1 miljoen euro uitgetrokken.

Over de eerste negen maanden van 2011 boekte Batenburg 6 procent meer omzetdan in dezelfde periode vorig jaar. Het resultaat nam echter af door toegenomen margedruk en hogere kosten. Gerekend wordt nu op een nettowinst voor het hele jaar van 3 miljoen euro. Halverwege dit jaar rekende het concern nog op 5 miljoen.

Doorgroeien

Over 2010 boekte Batenburg op een omzet van 143 miljoen een nettoresultaat van 4,7 miljoen. Komende jaren wil het concern doorgroeien naar een omzet van 200 miljoen. Dat moet in 2015 zijn gerealiseerd.

De afwikkeling van het faillissement van voormalig dochterbedrijf IJsselmuiden is nog altijd niet afgerond, maakte Batenburg verder bekend. Het bedrijf heeft met de curator van IJsselmuiden “een verschil van inzicht” over 350.000 euro. Dat bedrag zou vlak voor de ondergang bij het installatiebedrijf zijn weggehaald door Batenburg. Volgens de curator is daarmee het faillissement bespoedigd.

Reageer op dit artikel