nieuws

ABN Amro verwacht aanhoudende prijsdruk

bouwbreed Premium

De prijsdruk bij aanbestedingen houdt voorlopig aan. Dat verwacht ABN Amro. Het economisch bureau van de bank gaat ervan uit dat de bouw na een korte opleving dit jaar, volgend jaar weer in moet leveren.

De bank baseert zich onder meer op de verslechterende vooruitzichten bij de architecten. In het derde kwartaal nam de werkvoorraad van deze beroepsgroep verder af. Het afnemende werk bij architecten is een voorbode voor de aanvoer van werk in de bouw.

De totale bouwproductie daalt, na een opleving begin 2011, vanaf de bouwvak weer. In juli en augustus zakte de bouwproductie met gemiddeld 1 procent in. Omdat de productie in het eerste half jaar gunstig was, stijgt de bouwproductie over heel 2011 met 3 procent, verwacht de bank. In 2012 slaat de groei echter weer om in krimp en neemt de bouwproductie volgens de bankiers met 1 procent af.

ABN Amro verwacht voor 2012 dat de nieuwbouwproductie van woningen met 2 procent zal dalen waardoor het aantal gereedgekomen woningen uitkomt op 59.000. In 2012 neemt de verbouw- en onderhoudsproductie in de woningbouw eveneens af. Dit is het gevolg van het aflopen van de tijdelijke btw-verlaging. Doordat werk naar voren is gehaald, zal er in 2012 een terugval plaatsvinden. De verbouwactiviteiten dalen daarbij harder (-3 procent) dan de onderhoudswerkzaamheden (-1 procent).

De economen verwachten dat de prijsdruk bij aanbestedingen zal aanhouden en dat aannemers zich als alternatief meer zullen proberen te richten op werken in bouwteamverband of in publiek-private samenwerking.

Reageer op dit artikel