nieuws

Aantal afgekeurde dijken bijna verdubbeld

bouwbreed Premium

Waterbouwers hoeven niet te vrezen dat het werk in crisistijd opdroogt. Meer dijken deugen niet.

Eenderde van alle belangrijke dijken in Nederland is afgekeurd, blijkt uit nieuwe cijfers. Ruim 1200 kilometer dijk heeft de komende jaren een opknapbeurt nodig. Voor ongeveer 600 kilometer dijk moet het Rijk nog plannen maken. In 2014 wil staatssecretaris Joop Atsma (water) het nieuwe Hoogwaterbeschermingsprogramma presenteren.

Elke vijf jaar inspecteren waterschappen de dijken. De laatste ronde is een paar maanden geleden voltooid. Nu deelt Atsma de resulaten met de buitenwereld. Zelf is hij wel tevreden. Vergeleken met de vorige inspectie-operatie boekte het Rijk namelijk ook positieve resultaten. Net zoals het aantal afgekeurde dijken nam namelijk ook het aantal goedgekeurde kilometer dijk toe, van 1590 naar 2308 kilometer. Dat er meer afgekeurde én meer goedgekeurde dijken zijn, komt doordat het Rijk meer weet van de gemiddelde Nederlandse waterkering. Vijf jaar terug bestond er over ruim 1329 kilometer dijk nog onzekerheid en was nader onderzoek noodzakelijk. Nu is nog van slechts 234 kilometer de exacte status onbekend.

Om alle onzekerheden uit de wereld te helpen, kondigt de staatssecretaris aanvullend onderzoek aan. Met name voor de kunstwerken is in zijn ogen nog een “extra slag” nodig. In 2013 komt hij met nieuwe gegevens. Dan zal ook beter blijken of er vol alle dijkplannen genoeg is geld. Nu al twijfelt Atsma daar publiekelijk aan.

Geld

De staatssecretaris wil echter geen overhaaste conclusies trekken en leerde van het verleden: het huidige hoogwaterbeschermingsprogramma draaide uit op een financieel fiasco, omdat er te snel plannen en budgetten werden opgesteld. Atsma neemt nu meer tijd voor het maken van “slimme” plannen met waterschappen en Rijkswaterstaat. Anders dan nu gaan waterschappen meebetalen met de nieuwe landelijke dijkopgave. De staatssecretaris weigert overigens om de normen met de factor 10 aan te scherpen, zoals de commissie Veerman een paar jaar geleden voorstelde. In 2014 volgt misschien een actualisering.

Reageer op dit artikel