nieuws

Zes partijen leiden krimp in Heerlen in goede banen

bouwbreed Premium

Het aanpassen van drive-in woningen uit de jaren zestig aan de eisen van deze tijd en hulp om gedwongen woningverkoop op de veiling te voorkomen. Het zijn twee plannen om de krimp in Heerlen in goede banen te leiden.

Elf plannen zijn gemaakt voor de na-oorlogse Heerlense wijk Vrieheide-de Stack. Het is een wijk die vergrijst, waar woningen lang te koop staan en de leefbaarheid onder druk staat. Dit en volgend jaar komen de plannen in uitvoering onder regie van de gemeente.

Daarbij gaat het niet alleen om fysieke plannen als sloop, herontwikkeling en invulling van lege plekken. Een marktmonitor zal de waardeontwikkeling op de voet volgen. Nieuwe financiële producten moeten helpen om de financiering van de plannen te realiseren.

Om ervoor te zorgen dat de elf plannen tot uitvoering komen, tekenen zes partijen binnenkort een intentieovereenkomst: de gemeente Heerlen, Parkstad Limburg, de provincie Limburg, woningcorporatie Weller, woningcorporatie Woonpunt en Rabobank Parkstad. Een transformatiefonds gevuld door de partijen, aangevuld met geld van derden, bekostigt deze aanpak die er vooral op is gericht om de wijk, de bewoners en andere betrokken partijen in beweging te brengen.

De plannen zijn ontwikkeld toen in 2010 de gemeente Heerlen en adviesbureau BMC met het denkproces zijn gestart. Voor de wijk met zo’n 6000 inwoners werd een opgave gemaakt waarbij 1600 vooral particuliere woningen zouden moeten worden gesloopt. Met de aankomende krimp en een slechte particuliere woningmarkt leek dit een antwoord op de regionale afspraak om koopwoningen te slopen.

De gemeente Heerlen ging samen met BMC op zoek naar partijen die een bijdrage wilden leveren aan Vrieheide-de Stack. Deze partijen hebben een belang in de wijk, zoals de woningbouwverenigingen, maar ook de Rabobank, buurtverenigingen, lokale ondernemers, Parkstad Limburg en de provincie Limburg.

Reageer op dit artikel