nieuws

‘Woonerfwijken moeten op grote schaal worden opgeknapt’

bouwbreed Premium

Gebrekkig onderhoud van woningen in particulier bezit bedreigt woonerfwijken. Dat blijkt uit onderzoek van Nicis Institute in opdracht van G32-stedennetwerk.

In dit soort buurten zijn sociale huurwoningen massaal verkocht aan de bewoners. “En niet zelden aan mensen die geen onderhoud kunnen of willen plegen”, zo meldt het onderzoek. “Dat levert de bekende problemen op met versnipperd bezit: de rotte kiezen in de straat belemmeren de algehele onderhoudsinspanningen.”

Woonerfwijken werden in de jaren zeventig en tachtig op grote schaal gebouwd. Het gaat om buurten met vooral eengezinswoningen en veel groenvoorzieningen. Vanwege het kronkelige stratenpatroon worden ze ook wel bloemkoolwijken genoemd. In dergelijke wijken staan ruim een miljoen huizen.

In het bijzonder de panden die in de jaren tachtig van de vorige eeuw werden gebouwd, laten te wensen over. In die tijd werden goedkopere materialen gebruikt, waardoor ze meer energie lekken en gevoeliger zijn voor achterstallig onderhoud. Om deze panden onder handen te kunnen nemen is de medewerking van de bewoners noodzakelijk. Onwilligen moeten hiertoe worden aangeschreven en eventueel moet financiële hulp worden geboden.

Een voordeel is dat veel van de huizen uit deze periode in handen zijn van corporaties. De rapporteurs adviseren waar dat nodig is stevig te verbouwen en eventueel huizen te slopen.

Naast achterstallig onderhoud is het nodig dat de wijken meer parkeerplaatsen krijgen. Daarbij is van belang dat de wijken hun oorspronkelijke verkeersluwe karakter handhaven.

Verder wijzen de rapporteurs op de noodzaak de groenvoorzieningen aan te pakken. Door gebrekkig onderhoud is op verschillende plekken wildgroei ontstaan. “Liever minder groen van betere kwaliteit, dan veel groen dat problemen met leefbaarheid oproept.” Daarnaast is het belangrijk om voorzieningen zoals wijkcentra een facelift te geven, zo stellen de onderzoekers vast. Geadviseerd wordt voor kleine zelfstandigen bedrijfsruimten te ontwikkelen.

De onderzoekers benadrukken overigens dat woonerfwijken momenteel relatief weinig problemen kennen. Wel dreigen ze af te glijden, zodat bij ongewijzigd beleid de kans groot is dat dit soort buurt binnen enkele decennia afglijdt naar het niveau van de stadsvernieuwingswijken van het eind van de vorige eeuw.

Om dit te voorkomen, is overheidsingrijpen noodzakelijk. Ondanks de aanhoudende economische malaise en de daaruit voortvloeiende bezuinigingen, zien de rapporteurs hiervoor voldoende mogelijkheden. Mogelijkheden voor zelfbouw in particulier opdrachtgeverschap en minder regels voor wie zijn woning wil aanpakken, kunnen belangrijke aanzetten zijn. Maar, stellen de onderzoekers, zo ver is het nog lang niet. “Hoewel woonerfwijken tekenen van slijtage en teruggang in leefbaarheid vertonen, is van een massale aanpak onder gemeenten in Nederland nog geen sprake.”

Reageer op dit artikel