nieuws

Woningmarkt moet langer gestimuleerd

bouwbreed Premium

-De woningmarkt dreigt langer vast te blijven zitten als de stimuleringsmaatregelen aflopen of worden ingeperkt. Daarvoor waarschuwt Deloitte in het onderzoek naar de financiële gevolgen van de vastgoedcrisis.

De crisis in de woningbouw is nog lang niet voorbij. Zelfs al trekt de economie aan, dan duurt het nog twee jaar voordat de vastgoedsector daar enig profijt van krijgt, analyseert Deloitte. Dat heeft grote gevolgen voor gemeenten die nog langer blijven zitten met gronden.

Schatten de vastgoedadviseurs de gemeentelijke verliezen vorig jaar nog op 2,4 miljard euro, nu komen ze een half miljard hoger uit. Daarvan is 1,8 miljard direct verlies op negatieve plannen. Tot nu toe hebben gemeenten daarvoor pas voor 760 miljoen aan voorzieningen getroffen.

Mede daarom gaat Deloitte ervan uit dat de komende tijd steeds nadrukkelijker de vraag speelt of het wenselijk is de stimuleringsmaatregelen voor de woningmarkt te verlengen. Daarbij gaat het vooral om de verlaging van de overdrachtsbelasting en de verhoging van de grens van de Nationale Hypotheekgarantie.

“Het zonder meer aflopen of inperken van deze stimuleringsmaatregelen heeft immers geen positief effect op de woningmarkt en kan ertoe bijdragen dat de woningmarkt langer blijft vastzitten”, aldus Deloitte.

De adviseurs verwachten verder dat de problemen bij de gemeentelijke grondexploitaties ertoe zullen leiden dat steeds minder gemeenten actief grondbeleid gaan voeren. Tot nu toe kozen gemeenten er meestal voor zelf grond te kopen, bouwrijp te maken en de kavels te verkopen.

Behalve dat hierdoor geld in de gemeentekas vloeide, was het ook een middel om ervoor te zorgen dat de nieuwe grondeigenaren meebetalen aan gemeenschappelijke voorzieningen als infrastructuur. Door instrumenten als de Grondexploitatiewet is het kostenverhaal voor die uitgaven echter gemakkelijker geworden. Door die grondaankopen namen gemeenten wel risico’s, waarvoor ze nu de prijs betalen.

Reageer op dit artikel