nieuws

Waterschap helpt boeren met hun waterhuishouding

bouwbreed Premium

Waterschap Aa en Maas helpt boeren om zelf de waterhuishouding op hun land te regelen. Een mechanische afvoer bepaalt de grondwaterstand. Het waterschap vertelt de boeren op welke momenten ze kunnen ingrijpen in hun waterhuishouding.

Aa en Maas demonstreert morgen met ZLTO afdeling Asten de bijzonderheden van het proefproject ‘peilopzet met peilgestuurde drainage’. In dit systeem voeren drainagebuizen water af naar verzamelputten. In deze putten regelt een buis de stand van het grondwater. Afhankelijk van de lengte is dat 40 of 70 centimeter onder het maaiveld. Het waterschap houdt 70 centimeter aan als laagste stand en 40 centimeter als hoogste.

In deze opzet zou maatwerking mogelijk kunnen zijn: de buis kan elke lengte krijgen tussen 40 en 70 centimeter. “Op zich is peilgestuurde drainage niet nieuw”, zegt ‘projectmanager waterboard’ Albert Vrielink van Aa en Maas. Dat geldt in zijn woorden wel voor de samenhang met het peil van de sloten en watergangen van het schap. “Op die manier wordt een balans gecreëerd.” Voor het stelsel moet de drainage worden aangepast.

Aa en Maas voert zijn praktijkproef uit op twee percelen waar de drainage moest worden vervangen. De boeren kunnen met het resultaat zelf de waterhuishouding regelen en zijn daarmee ook zelf verantwoordelijk voor het peilbeheer.

Met het project wil het waterschap de verdroging aanpakken van het natuurgebied De Groote Peel. Met De Deurnsche Peel en De Bult vormt dat het natuurgebied De Peelvenen. Inperking van de verdroging door onder meer de waterpeilen te verhogen komt het nog bestaande hoogveen ten goede.

Reageer op dit artikel