nieuws

Waterbouwsector denkt mee over aanpak IJsselmeer

bouwbreed Premium

Het Deltaprogramma IJsselmeergebied (DPIJ) moet profiteren van de kennis bij bedrijven. De inbreng van de waterbouwsector in een vroeg stadium van de planvorming kan helpen bij het maken van goede voorstellen. Alle reden voor een experiment.

Als vertegenwoordiger van het bedrijfsleven is een medewerker van Dura Vermeer Business Development geplaatst bij het DPIJ. Die gaat de mogelijke effecten verkennen van een vroegtijdige betrokkenheid van het bedrijfsleven. De bedoeling is vooral dat hierover een uitwisseling van kennis en inzichten op gang komt. Marktpartijen kunnen de komende tijd bij het DPIJ terecht met vragen of om ideeën aan te dragen en uit te testen.

De medewerker van Dura Vermeer wordt voor een half jaar gedetacheerd. Voor de verkenning van de samenwerkingsmogelijkheden met de markt is ook een samenwerking aangegaan met de Vereniging van Waterbouwers, NLingenieurs en Bouwend Nederland.

Een van de belangrijkste beslissingen die op stapel staan, gaat over het toekomstig peil van het IJsselmeer. De huidige situatie met een afdoende waterafvoer door natuurlijk verval is op termijn niet vol te houden, als gevolg van de zeespiegelstijging. Denkbare oplossingen zijn een peilverhoging en/of een geforceerde waterafvoer. Een peilverandering vergt ingrijpende en veelal ook kostbare maatregelen rondom het IJsselmeer.

Initiatiefnemer van het experiment met de detachering van een vertegenwoordiger van het bedrijfsleven is het netwerk Deltatechologie. Het Deltaprogramma IJsselmeergebied is een samenwerkingsverband van het Rijk, zes provincies, acht waterschappen en 43 gemeenten.

Reageer op dit artikel