nieuws

Vliegwiel groeit in zero tolerance-tijd

bouwbreed

Vliegwiel groeit in zero tolerance-tijd

De markt voor noodstroomvoorzieningen groeit. Elinex, een van de grotere spelers in deze niche, rekent voor dit jaar op een omzetstijging van 20 procent.

Naast de toenemende vraag, voorziet het bedrijf – met een verwachte jaaromzet van 13,5 miljoen euro – ook extra marktaandeel door een opvallende innovatie. Deze is afkomstig van een Amerikaans bedrijf, dat Elinex de exclusieve rechten gaf voor de Benelux. Een vliegwiel vervangt de accu’s die dienen om de omschakeling van netvoeding naar de noodaggregaat zonder hapering te laten verlopen.

Naast een nog hogere bedrijfszekerheid levert zo’n vliegwiel volgens directeur Huub van Raamsdonk een flinke besparing op de elektriciteitsrekening op. Het zou gauw enkele tienduizenden euro’s per jaar schelen. “Bij een groot ziekenhuis bijvoorbeeld, nog meer.”

Afhankelijkheid

Absolute zekerheid dat de toevoer altijd doorgaat, is van levensbelang voor een toenemend aantal organisaties, zo weet hij. “Hun afhankelijkheid van elektriciteit neemt toe.” De trend in de elektriciteitsbranche blijkt hier lijnrecht tegenin te gaan: stroomstoringen raken aan de orde van de dag. “Vroeger waren het vooral ziekenhuizen die noodstroomvoorzieningen hadden. De vraag bij andere partijen is onder meer sterk gegroeid door de opkomst van ict. Datacentra verlangen absolute zekerheid omdat de gevolgen van stroomuitval daar groot zijn. Zowel voor de bedrijven zelf als hun klandizie. De recente storing bij Blackberry, die overigens niet door een stroomstoring werd veroorzaakt, is een duidelijk voorbeeld van wat kan gebeuren.”

Mogelijke winst door goedkope inkoop van elektriciteit op de geliberaliseerde markt dreigt om te slaan in verlies door het toegenomen risico op stroomstoringen, ziet hij. De ontwikkelingen in de elektriciteitsbranche zijn daaraan volgens hem debet. “Het elektriciteitsnet is verouderd. In plaats van de economische levensduur geldt tegenwoordige vaker de technische.” Daarnaast zouden de risico’s toenemen door de privatisering van de energieproductie en distributie en het chaotische beleid rond de opwekking. Kolencentrales mogen niet doorgaan, Duitsland sluit de kerncentrales zonder dat duidelijk is wat daarvoor in de plaats komt en de levering van groene stroom hangt mede af van het weer, zo somt hij op. Het zou intussen ook niet helpen dat het ene na het andere energiebedrijf door de privatisering in buitenlandse handen blijkt te komen.

Bedrijfsperiode

Met de genoemde economische levensduur van de distributienetten doelt Van Raamsdonk op de bedrijfsperiode waarin ze vrijwel zeker functioneren. Technisch kunnen ze langer mee maar de kans op storingen in onderdelen neemt dan toe. De neiging om dat risico te nemen heeft, begrijpt hij goed, te maken met de kostbare investeringen. Netbeheerders zijn daarvoor verantwoordelijk maar missen de ruimte om geld binnen te halen of moeten anderszins denken aan hun rendement. Ook capaciteitsuitbreidingen die het net minder kwetsbaar maken, blijken moeizaam tot stand te komen.

“De stroomvoorziening is niet zo zeker meer in Europa. Bedrijven weten dat al en als ze het niet weten, komen ze er wel achter na hun eerste confrontatie met de gevolgen. Lang niet alle stroomstoringen komen in hetnieuws maar wij houden het bij. Het zijn er veel.”

Noodstroomsystemen staan bij it-bedrijven, eigenaren van glasvezelnetten, telecomproviders, producenten en kantoren zoals die van ministeries. “Geen stroom betekent geen apparatuur, geen telefoon en dus geen business. Door de groei van de technische mogelijkheden is het verwachtingsniveau hoog gestegen. We kennen van minister Opstelten het begrip zero tolerance. Maar de ict-wereld hanteert dat ook. Men accepteert niet dat de apparatuur het niet meer doet, of langzamer wordt.” Het gevolg van de ontwikkelingen is voor Elinex dat diens klandizie groeit.

Noodstroomvoorzieningen hebben traditioneel één belangrijk nadeel: hierin gaat veel energie verloren. Dat komt door de hieraan gekoppelde omvormers. “Het verlies is ongeveer 7 tot 8 procent.” Gebruikelijk is dat de netvoedingsleiding voor alle gevoelige apparatuur binnen komt via een gelijkrichter en vervolgens door een omvormer die er weer wisselstroom van maakt. Tussen de beide omvormers zit de reden voor dit procedé: de gelijkstroomvragende accu. Die neemt de stroomvoorziening over in de paar seconden die het starten van de noodstroomaggregaat duurt. De overschakeling verloopt daardoor zonder hapering.

Elektromotor

Een vliegwiel maakt de accu’s – en daarmee de dubbele omvorming – overbodig. Een kleine elektromotor zorgt dat het wiel met 7700 toeren per minuut blijft draaien. “Dat kost in verhouding weinig stroom.” Bij een storing drijft het vliegwiel een dynamo aan totdat de dieselaggregaat draait. “Het Radboud-ziekenhuis in Nijmegen is er net op overgestapt en nu zijn we onder meer bezig voor een groot ziekenhuis in België. Daar komt de besparing op de elektriciteitsrekening uit op ongeveer anderhalve ton per jaar.” Ook goed voor het milieu, onderstreept hij.

Reageer op dit artikel