nieuws

Verjaag het spook van de verjaring

bouwbreed Premium

Verjaag het spook van de verjaring

In iedere gemeente wordt grond gebruikt door particulieren zonder overeenkomst en medeweten van de rechtmatige eigenaar. Lagere overheden hebben sinds 2009 meer mogelijkheden om illegaal grondgebruik aan te pakken. In veel gevallen hoeft men niet te vrezen voor verjaring. “Maar vaak is er een gebrek aan kennis,” stelt juridisch adviseur Liesbeth van Leijen.

Vaak gaat het over ingepikte stukjes land door particulieren, die bijvoorbeeld een stukje plantsoen meenemen bij het plaatsen van een nieuwe schutting om de tuin. “Soms verdwijnen echt honderden meters gemeentegrond in tuinen. Is een onverharde weg in het buitengebied opgegaan in een maisveld. Ik zag laatst nog een lantaarnpaal in een voortuin. Pardoes bouwen bij de buren gebeurt niet vaak, omdat dat meestal bij een vergunning wordt opgemerkt.”

Van Leijen adviseert gemeenten over de juridische complicaties bij illegaal grondgebruik. “Verjaring kan leiden tot verlies van eigendom en kan een gemeente of andere grootgrondbezitter veel geld en grond kosten. Grond die niet meer kan worden ontwikkeld of gebruikt voor gemeentelijke doelen. Ook particulieren hebben er echter mee te maken.” Zelf schat ze dat elke gemeente in Nederland er mee te maken heeft of zal krijgen. Zelfs in een kleinere gemeente, tot zo’n 30.000 inwoners, kan het al gauw om honderden gevallen gaan.

“Het is ook een gebrek aan collectief geheugen. Het verloop aan ambtenaren is soms zo groot, dat niemand meer weet hoe een stuk openbaar gebied er tien jaar eerder uitzag. Vaak vindt de gemeente het ook niet zo belangrijk of te moeilijk en reageert men alleen op incidenten. Maar andere gemeenten zijn wel actief aan de slag, vergelijken kadastrale gegevens met luchtfoto’s en maken daar beleid op.”

Sinds 2009 hebben grondeigenaren meer juridische middelen om iets aan illegaal grondgebruik te doen. “De Hoge Raad heeft het een stuk moeilijker gemaakt om aanspraak te maken op verjaring. Vaak is daar helemaal geen sprake van. Dat geeft overheden en particulieren meer instrumenten om hun eigendom terug te vorderen.”

Reageer op dit artikel