nieuws

Ruzie over WIA moet beslecht door VN-organisatie

bouwbreed Premium

De ruzie tussen de vakbeweging en het ministerie van Sociale Zaken komt nu op de agenda van het comité van deskundigen van de Internationale Arbeid Organisatie (ILO) van de Verenigde Naties. Dat schrijft directeur Cleopatra Doumbia-Henry van de ILO aan staatssecretaris De Krom.

Volgens de vakbeweging is de Wet inkomen en arbeid (WIA) en de uitwerking die er aan is gegeven in strijd met ILO-verdragen. Dat geldt dan vooral voor de drempel van 35 procent arbeidsongeschiktheid. Daaronder kan geen WIA-uitkering meer gekregen worden.

De vakbeweging wijst daarbij op eerdere uitspraken van het Comité van Deskundigen dat hantering van grenzen tussen de 10 en 25 procent op zich kan, maar dat er dan wel sprake moet zijn van compensatie voor de arbeidsongeschikte werknemer in de vorm van een bedrag ineens. Dat fenomeen kent de WIA die een veel hogere grens hanteert, niet.

Daarbij komt dat deze arbeidsongeschikten ondanks afspraken met werkgevers nauwelijks aan de bak komen. Dat geldt helemaal in sectoren waar zware lichamelijke arbeid wordt verricht zoals de bouw en aanverwante sectoren.

Staatssecretaris De Krom is het absoluut oneens met de vakbeweging. Hij wijst erop dat de wetgeving en de uitvoering mede zijn gebaseerd op afspraken die werkgevers en werknemers hebben gemaakt in de Stichting van de Arbeid. Daarin is onder meer afgesproken dat werkgevers hun uiterste best zouden doen om de groep werknemers die voor minder dan 35 procent is afgekeurd aan het werk te houden of aan ander werk te helpen. De bewindsman ziet dan ook geen enkele strijd met ILO-verdragen.

De vakbeweging op haar beurt geeft aan dat die afspraken er weliswaar liggen, maar niet worden uitgevoerd. Teveel gedeeltelijk arbeidsgehandicapten blijven langs de kant staan.

Reageer op dit artikel