nieuws

‘Recreatiewoningen prachtigeimpuls voor bouwproductie’

bouwbreed Premium

Brancheorganisatie NVB snapt niet waarom provincies en gemeenten geen haast maken met opheffing van de status aparte van nieuwe recreatiewoningen. De laksheid van de bestuurders is volgens de ontwikkelende bouwers slecht voor de toch al kwakkelende woningmarkt.

De NVB schrijft brieven naar de ministers Schultz van Haegen en Donner. Ook kamerleden en lagere overheden staan op de adreslijst. Niets schijnt te helpen.

“We pleiten niet voor een algemene ontheffing van het onderscheid tussen recreatie- en gewone woningen maar beperken ons uitsluitend tot de nieuwbouw”, zegt NVB’er Frits Nuss. “En dan alleen de woningen die niet gelegen zijn in kwetsbare gebieden en ook niet behoren tot bedrijfsmatig geëxploiteerde complexen.”

Het onderscheid tussen recreatiewoningen en huisvesting voor het dagelijks gebruik belemmert volgens de NVB de keuzevrijheid op de woningmarkt. Ook vormt het verschil een blokkade voor de waardeontwikkeling en afzet van woningen. Diverse ontwikkelaars zeggen direct te gaan bouwen als het slot van de deur gaat.

Op recreatieparken verpietert voor 5 miljard euro aan goedgekeurde bouwplannen. De eis tot niet permanente bewoning blokkeert de bouwproductie.

“Te gek om los te lopen”, vindt directeur Nico Rietdijk van de NVB. “Je mag in de woningen best het hele jaar wonen als je maar elders nog een huis hebt waar je als burger bij de gemeente staat ingeschreven. Schrap die gekke regel toch. Je krijgt een prachtige impuls in de bouwproductie, die niets hoeft te kosten.”

Onderzoek van bureau Nirt, uitgekomen in de zomer van 2009, geeft aan dat als de opheffing van de beperkende regels voor vakantiewoningen slechts voor nieuwbouw geldt, geenszins negatieve effecten optreden. Het Rijk en vrijwel alle gemeenten konden zich destijds vinden in de conclusies van het rapport.

Reageer op dit artikel