nieuws

Particulier redt woningbouw in Haaglanden

bouwbreed Premium

Kleinschaliger projecten en collectief particulier opdrachtgeversschap moeten de woningbouw in Haaglanden op gang houden. Het stadsgewest stimuleert dat dan ook.

Werden er in 2009 nog 6718 nieuwbouwwoningen opgeleverd in Haaglanden, in 2010 zakte dat naar net onder de 4000. Dat blijkt uit de Monitor Woningmarkt 2011. Als die trend doorzet, en daar lijkt het wel op, worden de programma’s in het Regionaal structuurplan en de Woonvisie niet gehaald.

De ambities zijn door het stadsgewest inmiddels naar beneden bijgesteld van 55.000 nieuwe woningen in de periode 2011-2020 naar 41.000. Ook het aantal te slopen woningen daalt van 10.000 naar 6000. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat corporaties in toenemende mate kiezen voor renovatie in plaats van sloop en nieuwbouw.

Voor het stadsgewest is dit reden om particulier opdrachtgeverschap al dan niet collectief te stimuleren door gemeenten te steunen in het verwerven van kennis over deze manier van ontwikkelen. De gemeenten Rijswijk, Delft, Westland en Den Haag zijn inmiddels met concrete projecten aan de slag. Als die een succes blijken te zijn, wil het stadsgewest deze manier van werken verder uitbreiden.

Daarnaast ziet de Monitor ook dat de crisis op de woningmarkt ontwikkelaars dwingt tot kleinschaliger opzet van projecten. Behalve dat daardoor de bouw tenminste nog doorgaat, biedt het volgens het stadsgewest kansen voor betere, meer klantgerichte woningbouw.

Reageer op dit artikel