nieuws

‘Oplossing waterproblemen Thailand mogelijk’

bouwbreed Premium

Voor waterbouwkundige werken moet je bij de overheid zijn. Dat geldt wereldwijd. Ook in Thailand, weet de sector.

< Vervolg van pagina 1

Deze wachtte de huidige wateroverlast niet af. Vanwege de jaarlijks terugkerende overstromingen organiseerde het samenwerkingsverband Netherlands Water Partnership (NWP) eerder dit jaar een verkenningsmissie naar Thailand.

Dat het zó erg zou worden, was toen nog niet bekend. Wel duidelijk was dat de problemen structureel zijn. Het inzicht groeide dat een integrale aanpak op landelijke schaal noodzakelijk is, verklaren Lies Janssen en Tjitte Nauta. De eerste is vanuit het NWP betrokken bij de verkenningen in Thailand. De tweede als regiomanager Zuidoost-Azië bij kennisinstituut Deltares.

Nauta: “Het gaat in Thailand niet alleen om wateroverlast. Daarnaast zijn er problemen met droogte en moet iets worden gedaan aan bijvoorbeeld kusterosie en de waterkwaliteit.” Deze zaken zijn volgens hem zeker oplosbaar “maar de aanpak zal wel een zaak zijn van langere adem. “Na de noodoplossingen voor de acute problemen kan Nederland volgens hem goed helpen bij de ontwikkeling en realisatie van plannen voor de middellange en lange termijn.

Begin

Het recept uit Nederland is een landelijk, integraal waterbeleid. Het gaat in de Thaise situatie om zaken als ruimtelijke ordening, het creëren van meer ruimte voor rivieren, de aanleg van omleidingskanalen en betere verdedigingslinies tegen het water. Bij wijze van goed begin denkt Nauta aan een aantal ‘no regret-maatregelen’: ingrepen waarvan zeker is dat ze werken en die later niet achterhaald kunnen blijken.

De waterafvoer in het laagland waarin Bangkok ligt, is al vergaand gereguleerd. Maar veel maatregelen zouden nog teveel los van elkaar worden getroffen en te weinig samenhang hebben. Zo staan stroomopwaarts stuwdammen die de afvoer kunnen temporiseren en tegelijk een waterbuffer opbouwen voor de droge tijd (en energie leveren). Stuwmeren zaten vol terwijl het bleef regenen. Nu moet op een ongunstig moment worden gespuid. “Een goed operationeel modelinstrumentarium kan hier van grote waarde zijn.”

De Nederlandse bijdrage heeft een zakelijk karakter. Financiering uit het ontwikkelingshulpbudget zit er niet in. De Nederlandse regering beschouwt Thailand niet als ontwikkelingsland. Het voorbereidende werk voor een integraal waterplan dat de komende tijd van start gaat, gebeurt vooralsnog met geld uit het Thaise zakenleven.

Concurrentie

Bij prolongatie door de regering komt er werk aan de winkel voor de adviessector.De huidige overstromingen creëren een momentum om al jaren bekende problemen aan te pakken, is de hoop die breed leeft. Aan de uitvoering kunnen ook waterbouwers zoals Boskalis en Van Oord een bijdrage leveren. Maar bij de aanbesteding zullen ze wel felle concurrentie ondervinden van spelers uit onder meer China, Japan en Korea, weten Janssen en Nauta.

Reageer op dit artikel