nieuws

Ontwikkelruimte Tweede Maasvlakte kleiner

bouwbreed Premium

-De ontwikkelruimte op de Tweede Maasvlakte is kleiner dan in het aanlegbesluit staat aangegeven. Dit komt door een andere berekeningsmethode, schrijft minister Schultz (infrastructuur) in de tiende voortgangsrapportage.

Dit betekent dat aanvullende maatregelen genomen moeten worden om problemen met de vergunningverlening voor de bedrijvigheid te beperken.

Het ministerie van Economische Zaken heeft aangegeven dat een beheermaatregel in het duinbeheer een oplossing biedt voor dit probleem. Het project verloopt voorspoedig. De landaanwinning is voor 80 procent klaar.

Op een enkele beroepsprocedure na zijn de planologische procedures voor de natuurcompensatie afgerond.

Reageer op dit artikel