nieuws

Ontpoldering Noordwaard mag van Raad van State beginnen

bouwbreed Premium

Ontpoldering van de Noordwaard bij Werkendam kan beginnen. Minister Schultz van Haegen (infrastructuur) moet de plannen wel beter motiveren of aanpassen. Dat heeft de Raad van State bepaald.

De minister moet zich onder meer buigen over de bouwhoogteregeling voor de nieuwbouw van woningen op terpen in de Noordwaard. De Raad van State geeft Schultz hier vier maanden de tijd voor. In de tussentijd kan worden begonnen met het ontpolderen van het grootste gedeelte van de Noordwaard. Omwonenden hadden de hoogste bestuursrechter gevraagd het rijksinpassingsplan voor het gebied te vernietigen omdat voormalige ministers van Verkeer en Waterstaat en VROM onvoldoende rekening hebben gehouden met hun belangen. De Raad van State gaat hier echter niet in mee.

De ontpoldering van de Noordwaard is het grootste project binnen het programma Ruimte voor de Rivier. Bij Werkendam is ontpoldering van de Noordwaard nodig om bij hoge waterstanden meer rivierwater op een veilige manier te kunnen afvoeren. Het kabinet wil op een aantal plekken de dijken verlagen, zodat water vanuit de Merwede de polder kan instromen. Het plan levert hiermee een bijdrage aan een waterstandverlaging van zo’n 30 centimeter bij Gorinchem. De Noordwaard zal na het inlaten van het water uit drie zones bestaan: een doorstroomgebied, lage, natte polders en droge, hoge polders.

Het werk is in het voorjaar al gegund aan Boskalis, Martens van Oord, Van Hattum en Blankevoort en Gebr. Van Kessel. De oplevering staat gepland in 2015. Volgens projectmanager Jacco Zwemer komt die datum niet in gevaar door de uitspraak van de Raad van State. De geselecteerde aannemerscombinatie gaat begin 2012 aan de slag.

Reageer op dit artikel