nieuws

Onderzoek naar storten asbest

bouwbreed Premium

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland laten onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal tussen 2003 en 2010 in Dordrecht. Het onderzoek moet alle feiten rond de toenmalige praktijk boven water krijgen. Het onderzoek richt zich niet op mogelijke gezondheidsschade. Betrokken gemeenten Dordrecht en Sliedrecht mogen zelf bepalen of ze naar aanleiding van de […]

Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland laten onafhankelijk onderzoek uitvoeren naar het storten van onverpakt asbesthoudend materiaal tussen 2003 en 2010 in Dordrecht. Het onderzoek moet alle feiten rond de toenmalige praktijk boven water krijgen.

Het onderzoek richt zich niet op mogelijke gezondheidsschade. Betrokken gemeenten Dordrecht en Sliedrecht mogen zelf bepalen of ze naar aanleiding van de resultaten van het feitenonderzoek nader advies van de GGD willen.

De asbesthoudende materialen werden in de jaren 2003 tot en met 2010 gestort op de afvalberging Derde Merwedehaven. Het zou in totaal gaan om 131.112 ton afval, dat zeer lage concentraties asbest bevat. Onverpakt storten was toegestaan volgens de milieuvergunning, zij het onder strenge voorwaarden. De helft van het gestorte materiaal is geclassificeerd als ongevaarlijk.

Sinds vorig geldt een stortverbod. De komende jaren wordt het materiaal afgedekt met een vloeistofdichte laag en een laag grond van een meter.

Reageer op dit artikel