nieuws

Onafhankelijk?

bouwbreed Premium

Als werknemer van Bouwend Nederland, een vereniging die bekostigd wordt uit contributie van ondernemers die vrijwillig lid zijn, heb je veel taken en dus al gauw meerdere petten op. Zo ben ik, naast aanbestedingsdeskundige, ook hoofd van de afdeling Advies en manager van het Aanbestedingsinstituut. Dat laatste instituut heeft recentelijk een nieuwe publicatie opgeleverd, ‘Over […]

Als werknemer van Bouwend Nederland, een vereniging die bekostigd wordt uit contributie van ondernemers die vrijwillig lid zijn, heb je veel taken en dus al gauw meerdere petten op. Zo ben ik, naast aanbestedingsdeskundige, ook hoofd van de afdeling Advies en manager van het Aanbestedingsinstituut.

Dat laatste instituut heeft recentelijk een nieuwe publicatie opgeleverd, ‘Over Drempels’, waarin onder meer aandacht besteed wordt aan de ontwikkeling van de professionaliteit van de verschillende groepen van aanbestedende diensten. Een opvallende conclusie in ‘Over Drempels’, is dat vijftig procent van alle openbaar aangekondigde aanbestedingen – zeg maar vijftig procent van alle werken die via Aanbestedingskalender worden aanbesteed – gaat over opdrachten die kleiner zijn dan 500.000 euro. Deze cijfers zijn afkomstig van het EIB, dat dat in onze opdracht heeft onderzocht. Als je deze 1500 aanbestedingen (want daarover gaat het) niet openbaar in de markt zou zetten, maar meervoudig onderhands, dan zou dat een kostenbesparing opleveren. In opdracht van het toenmalige ministerie van EZ hebben SIRA/Significant in een onderzoek uit 2009 een inschatting gemaakt van de kosten van een nationale, openbare procedure voor werken en van de kosten van een onderhandse procedure. Deze kosten liggen tienduizenden euro’s per aanbesteding uiteen, zodat we ‘op basis van onafhankelijk onderzoek’ konden concluderen dat er tientallen miljoenen bespaard kunnen worden. En als Aanbestedingsinstituut dat kan, dan kan Bouwend Nederland dat natuurlijk ook, verwijzend naar het onderzoek van Aanbestedingsinstituut. Althans, dat lijkt mij. Remco de Boer, directeur van De Boer Communicatie, denkt daar – in zijn column in deze krant d.d. 28 september jl. – anders over. Bouwend Nederland zou zich verschuilen achter ‘onafhankelijk onderzoek van Aanbestedingsinstituut’, terwijl hij had ontdekt dat deze organisaties nauw verbonden zijn! Maar natuurlijk wordt eigen onderzoek van Aanbestedingsinstituut door Bouwend Nederland nooit opgevoerd als ‘onafhankelijk onderzoek’. Niet voor niets beginnen alle uitingen van Aanbestedingsinstituut, en dus ook de laatste de publicatie, met de opmerking dat het Aanbestedingsinstituut is opgericht door Bouwend Nederland. Volgens De Boer heeft Bouwend Nederland desondanks de schijn tegen. Een gevaarlijke bewering die, als hij ongenuanceerd in een column wordt weggezet, een self-fulfilling prophecykan worden. En dan vraag ik me af wie daar nu weer bij gebaat is.

Adviseur aanbestedingsrecht j.fijneman@bouwendnederland.nl

Reageer op dit artikel