nieuws

Noord-Holland combineert werk

bouwbreed

De provincie Noord-Holland gaat gepland onderhoud aan wegen combineren met andere werkzaamheden. Daardoor moet de overlast op provinciale wegen tot een minimum worden beperkt. De provincie gaat nu de wegen die de komende tijd onderhoud nodig hebben, beoordelen op aspecten als verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Mocht die beoordeling aanleiding geven om weggedeelten te verbeteren of […]

De provincie Noord-Holland gaat gepland onderhoud aan wegen combineren met andere werkzaamheden. Daardoor moet de overlast op provinciale wegen tot een minimum worden beperkt.

De provincie gaat nu de wegen die de komende tijd onderhoud nodig hebben, beoordelen op aspecten als verkeersveiligheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Mocht die beoordeling aanleiding geven om weggedeelten te verbeteren of uit te breiden, dan worden die werkzaamheden tegelijk met het onderhoud uitgevoerd.

Ook werkzaamheden van andere wegbeheerders als gemeenten en waterschappen aan aansluitende wegen, worden meegenomen in deze zogenoemde trajectbenadering. Alle trajecten die onderzocht worden staan al in het Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur. Eens in de zes jaar wordt klein onderhoud gepleegd aan de provinciale wegen en eens in de twaalf jaar groot onderhoud.

De provincie heeft circa 250 km vaarwegen, circa 625 km wegen en 35 km vrijliggende OV-banen in eigendom die allemaal onderhoud behoeven. Langs een groot deel van deze N-wegen liggen fietspaden (circa 390 km) die ook eigendom van de provincie zijn.

Reageer op dit artikel