nieuws

Nieuwe oplevertest voor ventilatiesytemen

bouwbreed Premium

De beoordelingsrichtlijn voor het controleren van ventilatievoorzieningen in woningen, scholen en kinderdagverblijven (BRL8010) is klaar. Belanghebbenden kunnen daar de komende weken op reageren.

Het binnenmilieu in veel scholen, woningen en kinderdagverblijven is al jaren ver beneden peil. Het kabinet stelde daarom een aantal maatregelen voor. Een daarvan was het ontwikkelen van een ventilatieprestatiekeuring voor scholen.

De nieuwe BRL8010 geeft hieraan invulling. Met de richtlijn kan na oplevering worden beoordeeld of de installaties de met de opdrachtgever overeengekomen kwaliteit hebben. Met de richtlijn kan tevens worden vastgesteld wat de kwaliteit van ventilatiesystemen in bestaande scholen en kinderdagverblijven is.

De BRL8010 sluit aan op het Bouwbesluit. Voor de beoordeling van ventilatievoorzieningen kent de BRL twee referentieniveaus: Bouwbesluit, bestaande bouw, en Bouwbesluit nieuwbouw. De kritiekversie van de herziene BRL8010 is opgesteld door LBP Sight in opdracht van SBR.

Aanpassing

Deze versie gaat nog uit van de huidige eisen van het Bouwbesluit. Een aanpassing van de tekst op basis van het Bouwbesluit 2012 moet nog plaatsvinden. Deze aanpassing zal gelijktijdig geschieden met het verwerken van het commentaar op de kritiekversie.

Reageer op dit artikel