nieuws

Netwerk stormvloedkeringen groeit

bouwbreed Premium

Het internationale kennisnetwerk I-Storm groeit. De Ems Sperrwerke en het US Army Corps of Engineers willen toetreden.

“Duitsland wordt mogelijk lid van I-Storm”, kondigde directeur-generaal van Rijkswaterstaat Jan Hendrik Dronkers aan op het symposium ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Oosterscheldekering. Karen Durham Aguleira van het US Army Corps of Engineers sprak over de stormvloedkeringen bij New Orleans. “We hopen lid te worden van deze ‘community of practice’. We spreken dezelfde taal, komen dezelfde technische, ecologische en economische problemen tegen.”

I-Storm is begonnen in 2006 als initiatief van het management van de Oosterscheldekering, de Maeslantkering en de Thames Tidal Flood Barrier in Londen. Daarbij kwamen de Ramspolkering en twee keringen in aanbouw in Venetië en Sint-Petersburg. Soer van Herk, bij Rijkswaterstaat verantwoordelijk voor de Oosterscheldekering en lid van de stuurgroep I-Storms: “Nog dit jaar openen we een website. Internationaal wordt veel over beweegbare stormvloedkeringen nagedacht. We moeten elkaar vinden, leren kennen en kennis uitwisselen.”

“Vroeger legde men een dam aan, maar dat levert vaak ecologische problemen op”, aldus Van Herk. Volgens hem zijn nu wereldwijd zes of zeven beweegbare stormvloedkeringen operationeel. Hij verwacht dat het aantal zal toenemen.

Reageer op dit artikel