nieuws

Nationaal Restauratiefonds luidt noodklok

bouwbreed Premium

Nationaal Restauratiefonds luidt noodklok

Het Nationaal Restauratiefonds luidt de noodklok over de staat van gemeentelijke monumenten. Gemeenten moeten eigenaren meer steunen om exorbitante kosten in de toekomst te voorkomen.

Een kwaliteitsverschraling van gemeentelijke monumenten ligt op de loer. Eigenaren hebben onvoldoende geld om onderhoud te plegen. Daarnaast is de ondersteuning vanuit gemeenten onder de maat, blijkt uit onderzoek van het restauratiefonds onder 6933 monumenteigenaren.

Daaruit komt dat 18 procent van de eigenaren de onderhoudstaat matig of slecht noemt. Eenderde ziet het bezit als redelijk en de resterende 49 procent noemt de staat goed. Gemiddeld genomen zijn woonhuismonumenten in iets betere staat dan andere monumenten zoals molens en kerken.

Bij de matige en slechte monumenten zijn dak en gevel de meest genoemde bouwdelen die aan een opknapbeurt toe zijn. Dat geldt voor bijna zes op de tien gebouwen. Schoorstenen en schilderwerk zijn wel goed, die worden nauwelijks genoemd.

Het Restauratiefonds vreest dat er op korte termijn weinig verandert in de onderhoudstoestand, eerder het tegendeel. Bijna tweederde van de monumenteneigenaren geeft aan dat het matige onderhoud veroorzaakt is door gebrek aan geld. Liefst 35 procent kan om die reden op korte tijd ook geen werkzaamheden laten uitvoeren. Alle andere redenen zoals moeizaam planvormingsproces en net aan het licht gekomen bouwkundige problemen scoren ieder nog geen 10 procent.

Eigenaren die zeggen de komende drie jaar wel werkzaamheden te willen uitvoeren aan hun bezit, weten voor ruim de helft nog niet waar ze het geld vandaan gaan halen. Voor de eigenaren die het wel weten is eigen geld vaak in combinatie met een lening of subsidie de belangrijkste financieringsbron. Dat geldt voor vier op de tien eigenaren.

Zij zijn bepaald niet te spreken over de rol van de gemeenten. Twee op de drie eigenaren zeggen totaal geen ondersteuning te krijgen. In een kwart van de gevallen krijgen ze wel subsidie. En 6 procent krijgt van de gemeente een abonnement op de Monumentenwacht, een organisatie die zich bezighoudt met inspectie van en advies over monumenten.

Voor het Restauratiefonds is dit reden om de noodklok te luiden en de gemeenten op te roepen actie te ondernemen. “De restauratiebehoefte gaat aanzienlijk toenemen als gemeenten nu niet ingrijpen. Daarom moeten gemeenten monumenteigenaren ondersteunen door begeleiding te bieden bij het renovatieproces of door financiële middelen beschikbaar te stellen”, zegt Sjoerd Slagter van het Restauratiefonds. Dit prangt temeer omdat het fonds weet dat gemeenten nog veel panden wil aanwijzen als gemeentelijk monument.

“Het is daarbij wel van belang dat de instandhouding van deze monumenten ook voldoende ondersteund wordt.”

Reageer op dit artikel