nieuws

Minder stagnatie timmerfabrieken

bouwbreed Premium

De timmerindus-trie heeft bijna de helft minder last van uitval door onvoldoende vraag dan een jaar geleden. Toch kampt nog een kwart van de bedrijven in deze sector met ernstige stagnatie.

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de bezettingsgraad vergeleken met 2010 verbeterd is van 73,3 naar 78,2 procent. Achter de getallen gaan saneringen schuil, waardoor de capaciteit beter kon worden afgestemd op de zwaar aangetaste marktvraag.

De orderpositie ligt weer op het niveau van rond de eeuwwisseling. Een nieuwe golf van zorgen maakt zich echter meester van de bedrijven. Een vijfde van de timmeraars verwacht dat de orderpositie de komende maanden zal afnemen.

Een groep van 14 procent heeft besloten arbeidsplaatsen te schrappen. Voorlopig echter zijn alle handen nog nodig, want de bedrijvigheid neemt deze herfst alleen nog maar toe. Een kwart van de ondernemers rekent op stijgende prijzen. De andere driekwart ziet zich gedwongen de prijzen ongemoeid te laten.

De activiteiten bij de fabrikanten van beton-, cement- en gipsproducenten staan op een laag pitje.

Hoop

Hier en daar flakkert de hoop op meer werk. Van de bedrijven kampt 56 procent met stagnatie als gevolg van een te geringe vraag. In de helft van de ondernemingen neemt de orderontvangst af. De prijzen vertonen een licht dalende tendens. De saneringen gaan voorlopig door. Van de bedrijven schrapt 16 procent arbeidsplaatsen.

De baksteenfabrieken kunnen geen kant op. Negen van de tien bedrijven melden stagnatie door gebrek aan orders. Verbetering is niet in zicht, want 69 procent ziet zijn orderpositie verder teruglopen. Een pleister op de wonde is het volume van de opdrachten. Vergeleken met vorig jaar zijn de orderportefeuilles een tiende beter gevuld. De bezettingsgraad was in oktober 73,3 procent. Bij een derde van de fabrieken lopen de voorraden op. De prijzen en de personele sterktes zijn stabiel.

Reageer op dit artikel