nieuws

‘Mensenlevens op het spel door gebrekkige regels installatie cv’

bouwbreed Premium

Nederland speelt met mensenlevens doordat adequate eisen ontbreken voor plaatsing, inspectie en onderhoud van cv-installaties. “Het gevolg hiervan is een groot aantal onnodige koolmonoxidevergiftigingen.”

Directeur Alexander Bloemers van de toeleverancier voor verwarmings- en ventilatie-installateurs Imbema Van Vugt te Hilversum, verzucht: “Hoe is het mogelijk.” Hij meent dat in het Bouwbesluit bepalingen moeten komen waardoor de praktijk verbetert. “Zodanig, dat deze op het niveau komt van Europese landen zoals Duitsland, Denemarken en Italië.”

Los van het Bouwbesluit, kunnen fabrikanten en verzekeraars in zijn ogen een nuttige bijdrage leveren “door te korten op de garantie of schadedekking als blijkt dat een cv niet door gecertificeerde professionals is opgehangen, gekeurd of onderhouden.”

Slachtoffers

Nu het stookseizoen weer is begonnen, komen de berichten over ongelukken er geheid aan, verzekert hij. Uit recent onderzoek van de stichting Consument en Veiligheid blijkt dat in Nederland jaarlijks acht tot negen doden vallen door koolmonoxidevergiftiging. Daarnaast belanden daardoor circa 130 slachtoffers in het ziekenhuis.

Bloemers ziet een praktijk van doe-het-zelvers en ongekwalificeerde klussers die installaties plaatsen of eraan sleutelen. Na de installatie blijft adequate controle vaak uit, evenals voldoende periodiek onderhoud. Op die manier, waarschuwt hij, groeit de kans op problemen, zoals lekkende afvoeren, enorm.

Particuliere eigenaren lijken zo beschouwd de verantwoordelijkheid voor goed functionerende installaties niet aan te kunnen. “Vaak gaat het om handige mensen die veel zelf doen. Bijvoorbeeld hun eigen nieuwbouwwoning afbouwen, inclusief installatiewerk. Maar het zijn geen gecertificeerde vaklui.”

Huurders blijken overgeleverd aan de grillen van woningcorporaties. Druk om goedkoop te leveren zou ertoe leiden dat onderhoudsmonteurs te weinig tijd hebben om installaties goed te controleren en onderhouden. Daarbij komt volgens Bloemers dat, of het nou is uit misplaatste zuinigheid of uit onwetendheid, minder veilige methoden standaard blijven.

“Waarom houden we in Nederland vast aan ouderwetse installatiewijzen die technisch zijn achterhaald”, vraagt hij retorisch, vooral doelend op de aan- en afvoersystemen. “Bij een concentrische pijp met binnenin de afvoer- en daaromheen een aanvoerleiding gaan, als een lekkage ontstaat in de afvoerpijp, de gassen terug naar de ketel maar komen ze niet in de woning. In Duitsland is deze methode verplicht. In Nederland blijven afzonderlijke aan- en afvoerpijpen standaard. Lekkages in de afvoer zijn daarbij gelijk levensgevaarlijk.”

Ketels worden al gebouwd op de concentrische variant. Zo’n pijp is inderdaad wat duurder, erkent hij, maar bij de installatie zou je weer geld kunnen terugverdienen. Vooral als anders bij de ketel en bij de doorvoeropening in het dak splitsings- en samenvoegingselementen nodig zijn. “Het zijn extra verbindingen. Voor verbindingen geldt dat als die niet goed worden gemaakt, ze kunnen gaan lekken.”

Prijsverschillen

Buisaansluitingen die zijn gemaakt door onvakkundige mensen vormen volgens hem een groot risico. Maar geld vindt hij sowieso geen belangrijk argument voor de materiaalkeuze. “Bij de prijsverschillen gaat het doorgaans hooguit om een paar tientjes.”

Producenten met wie hij samenwerkt, lobbyen om eisen voor veiliger cv-installaties in het Bouwbesluit te krijgen. “Maar”, weet hij, “dat heeft vooralsnog geen resultaat opgeleverd.”

Reageer op dit artikel