nieuws

Limburgse infraprojecten aanbesteed via e-Cartotheek

bouwbreed Premium

Limburg huurt contractmanagers, ingenieurs en andere infra-dienstverlers in via de e-Cartotheek. Een nieuwe vorm van aanbesteden om specialistische bedrijven en zzp’ers te contracteren.

De provincie kiest voor een pilot gedurende een jaar om diensten op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en inspectie via deze manier in te huren. De e-Cartotheek is een virtuele ‘marktplaats’ waar externe partijen zich registeren. De provincie put uit deze pool van aanbieders om “snel en trefzeker de juiste gekwalificeerde professional tegen het juiste tarief te selecteren”. Momenteel staan vacatures uit voor een contractmanager, tracémanager en projectingenieur.

De gedetacheerden gaan aan de slag bij de diverse lopende infra-projecten van de provincie, zoals Greenportlane (N295), de N280 of buitenring Parkstad. Bij infraprojecten is op dit moment de meeste inhuur van personeel en daarom heeft de provincie de gww-sector gekozen voor de pilot. Als de aanpak slaagt, kan de pilot worden verlengd en/of verbreed naar andere sectoren.

De provincie vindt dat de e-Carthotheek meerwaarde biedt naast de Aanbestedingskalender en Technet. De lage drempel om in te schrijven vergroot de respons op aanvragen en biedt de provincie het voordeel om aanbieders snel te beoordelen, is de achterliggende gedachte.

“Met behulp van de e-Cartotheek wil de provincie het inkoopproces efficiënter inrichten. Ook specialistische bedrijven en kleine zelfstandigen kunnen op deze manier eenvoudig meedingen naar een opdracht”, licht gedeputeerde Noël Lebens toe. Via e-mail worden geschikte kandidaten uitgenodigd om te reageren. De provincie vindt dat regionale marktpartijen een stapje voor verdienen en probeert hen zo goed mogelijk te informeren om ze een grotere kans bij opdrachten te geven.

Deze strategie wordt al sinds een jaar toegepast bij alle bouwaanbestedingen. Projecten tot 4,8 miljoen euro worden systematisch onderhands gegund, waarbij consequent Limburgse partijen worden uitgenodigd om in te schrijven. Met succes, bleek na een evaluatie van het eerste half jaar: bij 48 projecten kregen 33 Limburgse aannemers de opdracht.

Reageer op dit artikel