nieuws

Kleine ingenieursbureaus in de knel

bouwbreed

Kleine ingenieursbureaus die de huidige concurrentieslag willen overleven, doen er verstandig aan zich te specialiseren in niches. Sectoranalist Leontien de Waal van de Rabobank waarschuwt dat ook specialismen niet zonder schaalgrootte kunnen.

Gezien de lastige marktomstandigheden rekent de bank op een verdere opschoning onder de kleinere ingenieursbedrijven. Een groep van 85 procent heeft minder dan tien werknemers. De kleine bureaus zuchten zwaar onder de prijsdruk van hun grote en middelgrote concurrenten. Met als grote uitzondering bodemspecialist Fugro viel vorig jaar – operationeel gezien – het merendeel van de bureaus ten prooi aan sanering en krimp.

“De bureaus hebben afgelopen jaren sterk aan de wind gevaren”, zegt De Waal. “Overal hebben slagen in efficiëntie plaatsgevonden of vinden ze nog plaats, zoals bij Grontmij. In het begin van de crisis werd twijfelachtig gereageerd. Ingenieursbureaus zijn zeer kennisintensieve bedrijven en als je kennis kwijtraakt, heb je die niet zo maar terug. Uiteindelijk kwamen de saneringen toch op gang, omdat de vooruitzichten niet zo sterk zijn.”

De Rabobank signaleert in haar rapport over de ingenieursbranche dat de grote bureaus zoals Arcadis op zoek zijn naar interessante overnamekandidaten in de opkomende economieën van Azië en Zuid-Amerika. Daar is structurele groei van de bevolking, verstedelijking en geld. In de Verenigde Staten en Europa daarentegen staan alle signalen op rood. De Waal: “Grote infrastructurele projecten gaan nog wel door. En in de industrie zijn nog wel branches met specifieke vragen ten aanzien van groene technologie. Op andere vlakken zijn de vooruitzichten matig. Zeker op de korte termijn.”

De middelgrote bureaus hebben volgens de Rabobank knap last van de nieuwe contractvorm design and construct en de publiek-private samenwerking. De bedrijven krijgen meer verantwoordelijkheden, zonder garantie dat hun inspanningen kunnen worden omgezet in een passende beloning. In de Europese top tien van ingenieursbureaus staan drie Nederlandse bedrijven: Fugro, Arcadis en Grontmij.

Reageer op dit artikel